Osobný rozvoj

Tlačené produkty a CD
Semináre a konferencie
Online

Forma:

Produkt na CD

Cena:

39.5 € bez DPH

Väčšina ľudí nevyužíva možnosti svojho mozgu v dostatočnej miere, ako keby si ani neboli vedomí skutočnosti, že sa mozog môže trénovať rovnako, ako každý iný sval. Ľudia väčšinou viac používajú ľavú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne, analytické rozmýšľanie, zatiaľ čo pravú stranu, ktorá je sídlom kreativity, viac alebo menej zanedbávajú. Aké techniky a postupy použiť, aby sme mozog využívali v celej jeho kapacite ? Poradí Vám odborné CD s množstvom cvičení a informácií o takej veľkej entite akým je náš mozog a jeho potenciál.

...

Forma:

Produkt na CD

Cena:

59 € bez DPH

Obchodná angličtina na CD je určená managerom, riaditeľom, vedúcim pracovníkom či všetkým tým, ktorí sa chcú za veľmi krátky čas zdokonaliť v ovládaní najdôležitejších fráz a slovnej zásoby v oblasti business.

...

Forma:

Produkt na CD

Cena:

43 € bez DPH

Odborné CD je určené všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

...

Forma:

Produkt na CD

Cena:

40 € bez DPH

DVD je zamerané na prácu s Windows 8. a 8.1. Skúsili ste už prácu s ním? Aby ste neboli zaskočení a hravo zvládli novinky, (chýbajúce tlačidlo štart, či prostredie prispôsobené aplikáciám) pripravili sme pre Vás zrozumiteľné videá na túto tému. Ich obsahom je napríklad základná navigácia vo Windows 8, práca s aplikáciami, so skupinami aplikácií a panelom aplikácií, ukončenie aplikácií a vypnutie systému či mnohé iné.

...

Forma:

Produkt na CD

Cena:

28 € bez DPH

DVD je ideálnym riešením pre začínajúcich užívateľov, ktorí sa potrebujú zorientovať v prostredí Microsoft Outlook 2010 a v krátkom čase sa naučiť používať jeho základné funkcie.

...

Forma:

Produkt na CD

Cena:

15 € bez DPH

DVD je zamerané na prácu s Microsoft Project, ktorý slúži na podporu projektového riadenia, správu úloh, zdrojov a analýzu aktuálneho stavu projektu. Táto aplikácia poskytuje rôzne výstupy ako Ganttov diagram, kalendáre, prehľad peňažných tokov či analýzy EVA a PERT. Zoznámite sa s programom MS Project a jeho základnými funkciami a naučíte sa využívať postupy pri tvorbe projektu.

...

Forma:

Produkt na CD

Cena:

15 € bez DPH

DVD ponúka rýchly návod, ako na prácu s obrázkami a úpravu fotografie. Svojimi videoseminármi poskytne nevyhnutný základ pre grafickú prácu. Oboznámime Vás s rozdielom medzi vektorovou a rastrovou grafikou, s pojmami RGB, CMYK, DPI, bit a tak ďalej. Zoznámime Vás s bezplatným obrázkovým editorom Microsoft Fotogaléria a ukážeme Vám, ako ho nainštalovať a prostredníctvom neho upravovať fotografie.

...

E-dokument „Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti účtovníctva a daní“ Vám poskytuje prehľad odbornej terminológie zo spomínaných oblastí. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie. Vedľa odborného termínu – slovného spojenia v slovenskom jazyku nájdete jeho preklad. Získajte praktického pomocníka a uľahčite si prácu.

...

E-dokument „Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti obchodu a práva“ Vám poskytuje prehľad odbornej terminológie zo spomínaných oblastí. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie.

...

Forma:

Pdf na stiahnutie

Cena:

39 € bez DPH

E-dokument Obchodná angličtina je určené všetkým, ktorí sa chcú za veľmi krátky čas zdokonaliť v ovládaní najdôležitejších fráz a slovnej zásoby v oblasti business. PDF je veľmi jednoduché, môžete ho študovať priamo v počítači, alebo si ho vytlačiť a študovať. 

...

Forma:

Produkty na USB

Cena:

69 € bez DPH

USB Business English na USB je určené managerom, riaditeľom, vedúcim pracovníkom či všetkým tým, ktorí sa chcú za veľmi krátky čas zdokonaliť v ovládaní najdôležitejších fráz a slovnej zásoby v oblasti business.

...
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia Vašej ponuky či požiadavky? Na tomto tréningu sa veľmi jednoduchou a zábavnou formou naučíte zásady správneho telefonovania. Uvedomíte si, ako upútať partnera na druhej strane a ako...
Najbližší termín: 8.12.2017
Seminár vás naučí profesionálne komunikovať v telefonickom styku nielen so svojimi klientmi. Zdokonaľte sa v riadení telefonického rozhovoru. Naučte sa s nami vytvárať pozitívny dojem počas telefonického kontaktu a využívať prvky neverbálnej komunikácie, ktoré Vám...
Najbližší termín: 7.12.2017
Cieľom intenzívneho kurzu je získanie a prehĺbenie komunikačných i písomných zručností právnickej angličtiny, osvojenie si terminológie najmä občianskeho a obchodného práva v angličtine.             ...
Najbližší termín: 7.11.2017
Seminár je vedený hlavne formou tréningu v zručnostiach profesionálnej komunikácie. Ako komunikovať efektívne a diplomaticky so zákazníkmi, obchodnými partnermi a kolegami Vám ukáže psychológ s dlhoročnou praxou. ...
Najbližší termín: 7.12.2017
Seminár je určený najmä pre účtovníkov, ktorí chcú lepšie pochopiť odborný text v danej sfére, rozšíriť a prehĺbiť svoje znalosti z odbornej terminológie a ľahšie sa orientovať v aktuálnych problémoch. Nástrojom na zvládnutie odbornej terminológie je komunikácia a...
Najbližší termín: 13.11.2017
Kurz sa zameriava na komplexné využitie programu MS Excel pre organizačné využitie v rámci tvorby analýz a reportov na podporu rozhodovania, tvorby matematických, štatistických, finančných výpočtov, vizualizáciu údajov a pod. Seminár je možné v prípade záujmu absolvovať aj v anglickom jazyku. ...
Najbližší termín: 24.11.2017
Cieľom seminára je získanie znalosti pre pokročilú prácu s programom Microsoft Excel. Vzhľadom k veľkému počtu funkcií, ktoré Excel ponúka, bude seminár zameraný na najčastejšie používané funkcie. Seminár pozostáva z teoretickej a praktickej časti (riešenie úloh),...
Najbližší termín: 24.10.2017
Cieľom seminára je získanie znalosti pre prácu s programom Microsoft Excel. Účastníci seminára dostanú solídny základ pre samostatnú prácu v Exceli a vynikajúci štart pre ďalší rozvoj pokročilých funkcií. Seminár pozostáva z teoretickej a praktickej časti (riešenie...
Najbližší termín: 29.11.2017
Chcete sa naučiť pracovať v Microsoft Office, ale neviete kde začať? Oboznámenie sa s tromi základnými balíkmi Microsoft Office na jednom mieste umožní práve tento seminár. Za pár hodín obdržíte všetky potrebné znalosti pre samostatnú prácu. Dozviete...
Najbližší termín: 16.11.2017
Seminár poskytne návod, ako spracovať kvantum informácií do ľahšie zapamätateľnej formy zábavným spôsobom, ako využívať kreativitu v pracovnom i osobnom živote za účelom lepšieho a efektívnejšieho plánovania úloh a povinnosti. Posilnite si svoju pamäť i koncentráciu....
Najbližší termín:
Keď náš stres prekročí určitú hodnotu, začne nám to komplikovať život: Zníži našu schopnosť riešiť problémy, zhorší naše vzťahy s inými ľuďmi, i náš zdravotný stav. Sú to situácie, keď sa točíme v bludnom kruhu, smola sa nám...
Najbližší termín: 7.11.2017

Forma:

Portál videoseminárov

Cena:

96 € bez DPH

Odborný portál videoseminárov pokrývajúci oblasť: daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, počítačových zručností, manažérskych zručností, envira a BOZP. Videosemináre sú novodobá forma získavania informácií, kedy v cca. hodinovom videozázname načerpáte všetko potrebné k Vašej práci bez toho, aby ste niekde cestovali.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

49 € bez DPH

Online kurz je určený manažérom, obchodníkom, riaditeľom a ostatným vedúcim pracovníkom, ktorí vo všeobecnej angličtine dosiahli stupeň mierne až stredne pokročilí a chcú sa naučiť základné frázy potrebné k obchodnému rokovaniu a korešpondencii.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

33 € bez DPH

Online kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

99 € bez DPH

Po zakúpení kurzu budete mať prístup k 10 lekciám a záverečnému testu, ktorý zhŕňa vedomosti nadobudnuté počas kurzu. Tematická náplň lekcií bola starostlivo vyberaná tak, aby pokrývala najžiadanejšie oblasti právnej praxe a terminológiu, ktorá je najčastejšie potrebná pri styku s právnickou angličtinou. K výberu tém sme dospeli na základe 10 ročnej praxe učenia právnickej angličtiny a prekladu odborných textov. 

...

Forma:

Online produkt

Cena:

209 € bez DPH

Online kurz obsahuje 13 lekcií kurzu Obchodnej angličtiny. Funguje len v online priestore, čiže kdekoľvek máte pripojenie na internet, môžete študovať svoje lekcie. Kúpou online kurzu získavate vstup do priestoru kurzu. Každých 7 dní Vám príde aktualizačný email s informáciou o otvorení novej lekcie. Po preštudovaní jednej lekcie si preveríte svoje znalosti v teste na konci každej lekcie. Po prejdení všetkých lekcií sa budete môcť na základe svojich prístupových údajov vrátiť k jednotlivým lekciám po dobu jedného roka. + Skúška pre získanie certifikátu TOEIC.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

39 € bez DPH

Máte v triede „problémové“ dieťa, ktoré narušuje pohodovú klímu v kolektíve? Každé neobvyklé chovanie má svoju príčinu. Každá rodina má svoje špecifiká a iný prístup k deťom aj učiteľskému zboru. Veríme, že po absolvovaní on-line kurzu sa vám podarí správne odhadnúť typ rodičov a zvoliť správnu komunikačnú cestu ako k dieťaťu, tak k jeho rodičom. Taktiež sa naučíte ako predchádzať konfliktom vo vnútri ženského kolektívu na pracovisku. 

...