Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Nosič: Časopis

Odborný časopis každých 14 dní prináša riešenia problémov v mzdovej učtárni, prináša rady a tipy, množstvo praktických príkladov a neodmysliteľný odpovedný servis od renomovaných autorov z praxe.

Ročné predplatné tlačeného časopisu

180,00 EUR + DPH

+ 30 EUR + DPH Poštovné a balné

14-denník je určený pre firemných mzdových účtovníkov a personalistov v podnikateľskej sfére, ktorý vykonávajú prax mzdového účtovníctva, ale i pre tých, ktorí sa na prácu mzdových účtovníkov ešte len pripravujú. Prináša čerstvé a zaujímavé informácie z oblasti:

 • pracovného práva,
 • miezd a platov,
 • odvodov na zdravotné a sociálne poistenie,
 • dávok nemocenského poistenia,
 • zdaňovania príjmov zo závislej činnosti,
 • cestovných náhrad a pod.

Z článkov vyberáme:

 • Mzdové hodnoty pre rok 2016
 • Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2016
 • Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu v roku 2016
 • Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2016
 • Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2015
 • Asignácia dane v roku 2016
 • Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2016
 • Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1.1.2016
 • Uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2016
 • Zmeny v zdaňovaní finančnej pomoci zamestnancom zo sociálneho fondu od 1. 1. 2016

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • Ing, Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Janka Zamboriová
 • Ing. Jolana Strýčková
 • Ing. Dagmar Piršelová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Jana Kušnírová, PhD. • Informácie sú aktuálne, odborné a overené.
 • Autorský kolektív tvoria fundovaní odborníci z praxe.

Hodnotenie zákazníkov