Seminár:
IFRS komplexný kurz II.

Certifikovaný seminár

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 330 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I.. Buďte odborníci v problematike IFRS!

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 25.6.2018 - 26.6.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - IFRS komplexný kurz II.

  1.  deň

 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad.
 • IFRS 1 -  Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie.
 • IAS 32 - Finančné nástroje: prezentácia.
 • IFRS 9 - Finančné nástroje - nahrádza IAS 39
 • IFRS 7 - Finančné nástroje: zverejňovanie.
 • IAS 33 - Zisk na akciu.
 • Diskusia.

 2. deň

 • IAS 21 - Vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady.
 • Reporting pre materskú spoločnosť:
  • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti?
  • IFRS 3 - Podnikové kombinácie a reporting,
  • IAS 38 - Nehmotný majetok – v podnikovej kombinácii a reporting,
  • IFRS 10 - Konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady.
 • Diskusia.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I.

Počas prvého dňa budú okrem iného diskutované i novinky v IFRS.
Druhý deň je zameraný na reporting pre materskú spoločnosť a konsolidovanú účtovnú závierku.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - IFRS komplexný kurz II.

Daňoví poradcovia, ekonomickí riaditelia, záujemci o danú problematiku.

Lektor - IFRS komplexný kurz II.

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Referencie - IFRS komplexný kurz II.

"Zrozumiteľný, ľudský, vysoko odborný prednes lektorky. Celkový dojem veľmi dobrý - hlavne úzky počet prítomných. Absolútna spokojnosť, nakoľko s IFRS neprichádzam do styku, ale určite by som sa ho po seminári v praxi nebála!" RDP Most pri Bratislave

"Pozitívne hodnotím záujem lektorky prispôsobiť prednášku a najmä praktické príklady podľa potrieb účastníka." Železničnná spoločnosť Slovenska, a.s.

Časový harmonogram - IFRS komplexný kurz II.

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - IFRS komplexný kurz II.

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 25.6.2018 - 26.6.2018
 • Ing. Jana Mundierová
 • 330 EUR + DPH
Input:
 • 10.9.2018 - 11.9.2018
 • Ing. Jana Mundierová
 • 330 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.