Seminár:
Vybrané problémy tuzemských a zahraničných pohľadávok

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Vyriešte s nami vybrané problémy domácich i zahraničných pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 5.6.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Vybrané problémy tuzemských a zahraničných pohľadávok

 • Náležitosti faktúry z účtovného hľadiska a z hľadiska DPH.
 • Vznik a inkaso pohľadávok.
 • Pohľadávky v cudzej mene z pohľadu účtovníctva a pohľadu DPH.
 • Zápočty vzájomných pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene).
 • Pohľadávky po lehote splatnosti.
 • Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska.
 • Inventarizácia pohľadávok.
 • Odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska.
 • Postúpenie pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska.
 • Premlčanie pohľadávok.
 • Uznanie záväzku/dlhu ako nástroj na zabezpečenie pohľadávky po lehote splatnosti.
 • Splátkový kalendár.
 • Podsúvahová evidencia k pohľadávkam.
 • Úroky z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko).
 • Zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko).
 • Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko DzP a DPH).
 • Vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska (DPH, DzP).
 • Pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizácii.
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
 • Platobný rozkaz ako nástroj na vymáhanie pohľadávok po splatnosti.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Počas seminára máte možnosť vyriešiť vybrané problémy domácich i zahraničných pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska. Zároveň sa dozviete o všetkých podstatných zmenách v súvislosti s pohľadávkami.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Vybrané problémy tuzemských a zahraničných pohľadávok

Účtovníci, pomocní účtovníci, fakturanti.

Lektor - Vybrané problémy tuzemských a zahraničných pohľadávok

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Referencie - Vybrané problémy tuzemských a zahraničných pohľadávok

"Zúčastnila som sa na viacerých seminároch s prednášajúcim p. Tužinským. Vysoko hodnotím jeho odbornosť, znalosť detailov a priateľské vystupovanie!"
NESS Slovensko, a.s.

"Vhodne vyvážená teória s praktickými príkladmi a príkladmi z praxe. Lektor odborne zdatný s výbornou schopnosťou prezentácie a vystupovania. Prednáška vhodne doplnená príkladmi z praxe. Oceňujem odpovede a názory lektora na konkrétne otázky, resp. problémy účastníkov."
U. S. Steel Košice, s.r.o.

"Obsahovo naplnené podľa názvu, dozvedela som sa niečo nové. Lektor bol výborný, prednáška vecná, stručná, jasná..jednoducho výstižná!"
Východoslovenská energetika, a.s.

"Seminár na veľmi dobrej úrovni, informácie uplatiteľné v praxi." Matador-Automotive Vrable, a.s.

Časový harmonogram - Vybrané problémy tuzemských a zahraničných pohľadávok

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Vybrané problémy tuzemských a zahraničných pohľadávok

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.6.2018
 • Odborník z praxe
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 30.10.2018
 • Odborník z praxe
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.