Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016

Na CD nájdete prehľadné spracovanie poznámok k účtovnej závierke za rok 2016. Poznámky k účtovnej závierke sú spracované vo forme tabuliek s automatickým vypĺňaním údajov z hlavnej knihy. Jednotlivé súbory sú navzájom prepojené a uľahčia Vám tak vypĺňanie výkazov. Výkazy si môžete prekonvertovať do pdf súborov a následne si ich vytlačiť.


Súvaha a Výkaz ziskov a strát sú nielen v slovenskom, ale aj nemeckom a anglickom jazyku. Na CD nájdete aj zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov.

Input:

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016:

40 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH
Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016 (Excel)
  • 431/2002 Z.z., Zákon o účtovníctve, v znení účinnom k 1.7.2016
  • 595/2003 Z.z., Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 18.3.2016

Autori

Kamil Gróf - Autor sa dlhodobo venuje problematike účtovného výkazníctva, ktorú aj aktívne prednáša. V rámci svojej profesijnej činnosti sa špecializuje aj na oblasť finančnej analýzy, účtovníctva, reportingu a práci s databázami. 

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.12.2017
Miesto: Bratislava