Online noviny Živnostník

Web: http://onnzap.dashofer.sk/

Online časopis je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú správne informácie a podklady k riešeniu problémov súvisiacich so živnostenským podnikaním. Obsahuje rady renomovaných odborníkov z praxe, ktoré vám pomôžu k úspešnému jednaniu s úradmi a inštitúciami. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov.


Online časopis:

 • Vám pomôže orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní, jednoduchého účtovníctva a odvodov SZČO,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňových a účtovných predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • v obsahu  časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • k práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Online noviny Živnostník
(30 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Novela daňového poriadku, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2016 a 1. 5. 2016
 • Prehľad odvodov živnostníkov od januára 2016
 • Založenie voľnej živnosti v roku 2016
 • Sadzba dane z príjmov podľa § 15 zákona o dani z príjmov od 1. januára 2016
 • Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2016
 • Prehľad zmien v novele zákona o dani z príjmov účinnej od 1. 1. 2016 týkajúcich sa fyzických osôb
 • Povinnosti podnikateľa pri pozastavení živnosti
 • Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 1. 2016
 • Zmeny v jednoduchom účtovníctve v roku 2016
 • Sociálne poistenie SZČO od 1. 1. 2016

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek, PhD. - Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Monika Ziškayová - Venuje sa téme daní, najmä dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, ako aj oblasti účtovníctva. Pôsobí v oblasti služieb daňového a účtovného poradenstva.

 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Marcela Prajová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • JUDr. Alena Zuziková
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Ján Mintál
 • Bc. Eva Kyselová
 • Ing. Viera Mezeiová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 21.11.2017
Miesto: Bratislava

Newsletter

SZČO