Online kurz Obchodná angličtina + testovanie TOEIC

Web: http://oncbem.dashofer.sk/

Online kurz obsahuje 13 lekcií kurzu Obchodnej angličtiny. Funguje len v online priestore, čiže kdekoľvek máte pripojenie na internet, môžete študovať svoje lekcie. Kúpou online kurzu získavate vstup do priestoru kurzu. Každých 7 dní Vám príde aktualizačný email s informáciou o otvorení novej lekcie. Po preštudovaní jednej lekcie si preveríte svoje znalosti v teste na konci každej lekcie. Po prejdení všetkých lekcií sa budete môcť na základe svojich prístupových údajov vrátiť k jednotlivým lekciám po dobu jedného roka. + Skúška pre získanie certifikátu TOEIC.


Skúška TOEIC® test: TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION

 je štandardizovaným testom anglického jazyka z pracovného prostredia určený pre ľudí, ktorých rodným jazykom nie je angličtina. Test hodnotí vedomosti každodenne používanej angličtiny u ľudí pracujúcich v medzinárodnom prostredí. Ponúka štandardizované meranie a porovnávanie zručností súčasných a potenciálnych zamestnancov. Test sa skladá z dvoch častí - počúvanie a čítanie. Zručnosti počúvania sú dôležité na komunikáciu zoči-voči, stretnutia, videokonferencie, telefonické konverzácie. Zručnosti z časti čítanie sú potrebné na e-mailovú komunikáciu, písané reporty, memá, listy a ostatné formy obchodnej korešpondencie.

Input:

Ročný vstup do online kurzu
(209 € bez DPH)

Obsah

V online kurze nájdete základné informácie pre precvičenie si angličtiny v oblasti:

Meeting and greeting people

Company

Employers and employees

Time management, planning

Leadership and management style

Services and sales

Bank, money and payment

On the phone

E-mail communication and business letters

Communication with offices + business trip

Business meetings

Presentations

Cultural differences in business, business ethics

Autori

Autorom kurzu na USB je jazyková škola InLanguage.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 10.4.2018
Miesto: Bratislava