Účtovný TIP

Účtovný TIP

Nosič: On-line časopis

Web: onnut.dashofer.sk

Dvojtýždenník je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, zrozumiteľné a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva. Prináša odborné, praktické a garantovane aktuálne informácie z oblasti účtovníctva.

Ročné predplatné online časopisu

138,00 EUR + DPH

Výhody online časopisu:

 • prehľadne a komplexne spracované oblasti z podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • odborné príspevky sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • praktické príklady ako najjednoduchšie predísť určitým problém v oblasti účtovníctva,
 • prehľad predkontácií v nadväznosti na jednotlivé príklady,
 • množstvo vypracovaných otázok našich zákazníkov, kde autorský kolektív podrobne vysvetľuje konkrétnu situáciu z praxe,
 • archív všetkých vydaných časopisov od roku 2005,
 • bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov,
 • praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre úradov s ich celými adresami.

Z posledných článkov vyberáme:

 • Účtovanie pohonných látok v jednoduchom účtovníctve v roku 2016
 • Účtovanie trojstranného obchodu v roku 2016
 • Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2016
 • Účtovanie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v podvojnom účtovníctve v roku 2016
 • Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve za rok 2016
 • Súvislosti dlhodobých záväzkov a zákona o dani z príjmov v roku 2016
 • Súvislosti dlhodobých pohľadávok a zákona o dani z príjmov v roku 2016
 • Účtovanie gastrolístkov v roku 2016
 • Účtovanie fondov v rámci účtovej triedy 4 v roku 2016
 • Účtovanie colného dlhu v roku 2016
 • Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2016
 • Preúčtovanie hospodárskeho výsledku v roku 2016
 • Oceňovanie a účtovanie nedokončenej výroby a polotovarov vlastnej výroby spôsobom A v sústave podvojného účtovníctva v roku 2016
 • Automobil v podnikaní v roku 2016

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ján Mintál,
 • Ing. Jozef Pohlod,
 • Ing. Monika Ziškayová,
 • Ing. Dušan Dobšovič,
 • Ing. Vladimír Bartoš,
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.,
 • Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.,
 • Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.,
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Alica Fisterová
 • Ing. Eva Mihalíková
 • Ing. Ivana Glazelová

VÝHODY ONLINE ČASOPISOV

 • Online časopis môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online časopisu vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu. *
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

* neplatí pre on-line časopisy: Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky, Spravodaj pre začínajúcich podnikateľov, Spravodaj pre živnostníkov. Odpovedný servis k vybraným produktom je za zvýhodnenú cenu.

Hodnotenie zákazníkov