DPH online

DPH online

Nosič: On-line časopis

Web: onndph.dashofer.sk

Online časopis prináša prehľad v problematike DPH vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch. Zároveň Vás upozorní na zmeny v legislatíve z oblasti DPH. V každom čísle nájdete aktuálne články a odpovede na otázky spracované odborníkmi na problematiku DPH.

Ročné predplatné online časopisu

138,00 EUR + DPH

Online časopis:

 • Vám pomôže orientovať sa v rýchlo sa meniacej problematike najdiskutovanejšej dane na Slovensku - DPH,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • zoznamy a adresáre - kontakty na úrady pre registráciu pre DPH v EÚ,
 • ďalšie praktické informácie, napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, daní a miezd,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • v obsahu  časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • k práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Z obsahu vyberáme:

 • Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017
 • Koncoročné povinnosti platiteľov DPH v roku 2016
 • Dodatočný kontrolný výkaz k DPH v roku 2016
 • Prehľad najdôležitejších zmien v DPH v roku 2016 a ich fungovanie v praxi
 • Usmernenia z oblasti DPH v roku 2016
 • Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016
 • Zoznam tovarov podliehajúcich zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty v SR a ČR
 • Metodické pokyny z oblasti DPH v roku 2016
 • Prevádzkareň zahraničnej osoby a DPH v roku 2016
 • DPH v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona v roku 2016
 • Činnosti zatriedené do sekcie F klasifikácie CPA v roku 2016
 • Príjmy zo zahraničia a povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH v roku 2016
 • Prijaté faktúry a kontrolný výkaz v roku 2016
 • Pravidlá samozdanenia v roku 2016
 • Výhody a nevýhody dobrovoľnej registrácie pre DPH v roku 2016
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu v roku 2016 (časť II.)
 • Limity pre zásielkový tovar (pri e-shopoch) v rámci EÚ v roku 2016
 • Pitný režim z daňového hľadiska v roku 2016
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a KV v roku 2016 (časť I.)
 • DPH z pohľadu cestovnej kancelárie v roku 2016
 • Služby, ktoré si vyžadujú registráciu pre DPH v roku 2016
 • Automobil a PHM z pohľadu DPH v roku 2016
 • Registrácia slovenských podnikateľov pre DPH v prípade obchodovania v rámci EÚ v roku 2016
 • Zásielkový predaj medzi SR a ČR v roku 2016 v praxi
 • Poskytovanie zliav a DPH v roku 2016
 • Škody a manká v kontexte DPH v roku 2016
 • Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016
 • Refundácia dane v roku 2016
 • Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2016
 • Prípady zrušenia registrácie pre DPH v roku 2016
 • Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. 6. 2016
 • Reklamné predmety z pohľadu DPH v roku 2016
 • Výhody a nevýhody osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby v roku 2016
 • Refakturácia cestovných nákladov z pohľadu DPH v roku 2016
 • Prenos daňovej povinnosti - príklad vystavenia faktúry v roku 2016
 • Kontrolný výkaz k DPH od 1. 4. 2016
 • Prenos daňovej povinnosti od 1. 1. 2016 - uvádzanie údajov do kontrolného výkazu a daňového priznania k DPH
 • Náležitosti faktúry v roku 2016
 • Tuzemské samozdanenie pri stavebných prácach od 1. 1. 2016
 • Zmeny v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu od 1. januára 2016
 • Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty pri vrátení dane od 1. januára 2016
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby od 1. januára 2016
 • Najčastejšie problémy pri kontrolnom výkaze v roku 2015
 • Zmeny od 1. januára 2016 v daňovom priznaní k DPH a pri oneskorenej registrácii pre DPH
 • Uplatňovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň a pri trojstrannom obchode od 1. januára 2016
 • Lehoty na vyhotovenie faktúry od 1. januára 2016

 

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

      

 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

VÝHODY ONLINE ČASOPISOV

 • Online časopis môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online časopisu vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu. *
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

* neplatí pre on-line časopisy: Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky, Spravodaj pre začínajúcich podnikateľov, Spravodaj pre živnostníkov. Odpovedný servis k vybraným produktom je za zvýhodnenú cenu.

Hodnotenie zákazníkov

Anna
02.03.2016
Časopis som najprv odoberal tlačený. Každé dva týždne mi do schránky prišlo nové číslo. Veľmi praktické. Potom som však prešiel na online formu. Je to lacnejšie a praktické. Podstatný je však obsah. Som daniar a takto môžem to množstvo zmien pravidelne sledovať.