Pohľadávky v praxi

Pohľadávky v praxi

Nosič: On-line kurz

Web: oncpoh.dashofer.sk

Online kurz je určený obchodným a finančným riaditeľom, ekonómom a účtovníkom a podnikovým právnikom, ktorí potrebujú vedieť viac o teórii a praxi vymáhania pohľadávok.

Ročný vstup do online kurzu

25,20 EUR + DPH

V online kurze nájdete:

 • zrozumiteľný výklad problematiky,
 • odporúčania pre prax a postupy,
 • potrebné vzory zmlúv a právnych podaní,
 • informácie ako bezpečne uzatvárať obchody,
 • všetky možnosti pre zabezpečenie pohľadávok,
 • vhodný zabezpečovací prostriedok pre zabezpečenie konkrétneho obchodu,
 • možné dôsledky zabezpečenia pohľadávok,
 • prehľad v účtovnom a daňovom riešení pohľadávok.

1. lekcia: Riziká pred uzavretím zmluvy
2. lekcia: Postup pri vzniku záväzkov a pohľadávok
3. lekcia: Zabezpečenie pohľadávok všeobecne
4. lekcia: Zmluvná pokuta
5. lekcia: Záložné právo
6. lekcia: Ručenie
7. lekcia: Banková záruka
8. lekcia: Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov
9. lekcia: Zabezpečenie pohľadávok prevodom práva
10. lekcia: Zabezpečenie postúpením pohľadávky
11. lekcia: Zábezpeka
12. lekcia: Uznanie dlhu a uznanie záväzku
13. lekcia: Poistenie pohľadávok

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Naposledy aktualizované JUDr. Martinou Jenčovou 

VÝHODY ONLINE KURZOV

 • Online kurz môžete absolvovať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Nemusíte nikam cestovať, všetko sa dozviete v pohodlí svojej kancelárie či domova.
 • Po dobu ročného predplatného sa ku každej lekcii môžete vrátiť a zopakovať si ju.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov