Pohľadávky v praxi

Web: http://oncpoh.dashofer.sk/

Online kurz je určený obchodným a finančným riaditeľom, ekonómom a účtovníkom a podnikovým právnikom, ktorí potrebujú vedieť viac o teórii a praxi vymáhania pohľadávok.


V online kurze nájdete:

  • zrozumiteľný výklad problematiky,
  • odporúčania pre prax a postupy,
  • potrebné vzory zmlúv a právnych podaní,
  • informácie ako bezpečne uzatvárať obchody,
  • všetky možnosti pre zabezpečenie pohľadávok,
  • vhodný zabezpečovací prostriedok pre zabezpečenie konkrétneho obchodu,
  • možné dôsledky zabezpečenia pohľadávok,
  • prehľad v účtovnom a daňovom riešení pohľadávok.
Input:

Ročný vstup do online kurzu
(25.2 € bez DPH)

Obsah

1. lekcia: Riziká pred uzavretím zmluvy
2. lekcia: Postup pri vzniku záväzkov a pohľadávok
3. lekcia: Zabezpečenie pohľadávok všeobecne
4. lekcia: Zmluvná pokuta
5. lekcia: Záložné právo
6. lekcia: Ručenie
7. lekcia: Banková záruka
8. lekcia: Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov
9. lekcia: Zabezpečenie pohľadávok prevodom práva
10. lekcia: Zabezpečenie postúpením pohľadávky
11. lekcia: Zábezpeka
12. lekcia: Uznanie dlhu a uznanie záväzku
13. lekcia: Poistenie pohľadávok

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Naposledy aktualizované JUDr. Martinou Jenčovou 

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 10.4.2018
Miesto: Bratislava