Stavebný portál

Stavebný portál

Nosič: On-line knižnica

Web: www.stavebnyportal.sk

Stavebný portál je databáza odborných textov pokrývajúcich celú oblasť stavebníctva a architektúry. Texty na portáli pokrývajú témy od návrhu a projektu stavieb, cez ich realizáciu (vrátane technických zariadení budov, dozorných činností a stavebno-technických požiadaviek) až po kolaudáciu a odovzdanie stavby. Tiež sa zaoberajú novorealizovanými stavbami, novými trendami a technologickými postupmi.

Ročné predplatné online knižnice

264,00 EUR + DPH

 • Obsah online knižnice tvorí viac ako 900 odborných článkov z oblasti projektovania, realizácie a manažmentu stavebných činností.
 • Každý mesiac pribudne do online knižnice 10 – 15 nových odborných článkov.
 • Knižnica zároveň obsahuje kompletný zoznam súvisiacich právnych predpisov.
 • Za pomoci využitia editovateľných vzorov a tlačív knižnica umožňuje výrazné uľahčenie práce pri vypĺňaní žiadostí a formulárov.
 • Spolu s knižnicou ako zákazník navyše získate možnosť zviditeľnenia sa v katalógu firiem.
 • Súčasťou ročného predplatného je aj bezplatný odpovedný servis.

 • Stavebná legislatíva a normy
 • Projektovanie a architektúra
 • Kalkulácia cien a rozpočty
 • Súťaže
 • Stavebné materiály a výrobky
 • Stavebné práce
 • Energetická efektívnosť
 • Dozorná činnosť
 • Stavebné konštrukčné detaily

Modul Stavebný portál profi obsahuje:

 • viac ako 1 700 odborných dokumentov, ktoré sa venujú téme stavebníctvo - šetko od návrhu až po odovzdanie stavby,
 • právne predpisy,
 • bezplatný odpovedný servis.

Modul Stavebný portál profi plus obsahuje:

 • viac ako 3 890 odborných dokumentov, ktoré sa venujú téme stavebníctvo - všetko od návrhu až po odovzdanie stavby - slovenské a české odborné články,
 • komentár k Stavebnému zákonu
 • videosemináre,
 • právne predpisy,
 • bezplatný odpovedný servis.

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Pavel Adamík
 • Ing. Helena Ellingerová, PhD.
 • Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
 • Ing. Vasil Ivanov, PhD.
 • Ing. Ružena Ivanová, PhD.
 • Doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
 • Ing. Rastislav Menďan, PhD.
 • Ing. Viera Rajprichová,
 • Doc. Ing. arch. Mária Samová,
 • PhD., JUDr. Gabriela Semančíková,
 • LL.M., MBA, Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

VÝHODY ONLINE KNIŽNÍC

 • Online knižnicu môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online knižnice vstupujete.
 • Jedinečný a rýchly fulltextový vyhľadávač, ktorý triedi výsledky Vášho vyhľadávania podľa vopred zadaných kritérií.
 • Našepkávač, ktorý rozoznáva gramatiku.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov

Juraj
08.03.2016
Stavebný zákon je zamotaný kruh. Ale okrem neho je tu veľké množstvo iných zákonov a predpisov, ktoré musím pri svojej práci stavbyvedúceho zohľadňovať a stále sledovať. Ďakujem odborníkom, že články spracujú do krátkej ale informačne nabitej podoby. Dosť mi to uľahčuje prácu a hlavne šetrím čas, ktorý môžem venovať iným veciam. Ďakujem.