Mediportál

Web: http://www.mediportal.sk/

Mediportál má denne aktualizovanú online databázu odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné o vedení lekárskej praxe. Obsahuje množstvo štandardov liečebných postupov a informácie o kvalite zdravotníctva. Základom odborného portálu je viac ako 800 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 800 odborných článkov na témy z oblasti práva a manažmentu v zdravotníctve, ale i medicíny a farmácie.
 • Každý mesiac pribudne do odborného portálu 10 – 15 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade Vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu editovateľné vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných pre oblasť zdravotníctva.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu.
Input:

Ročné predplatné online knižnice
(384 € bez DPH)

Obsah

 • Právne predpisy
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Zmeny v zdravotníckej starostlivosti
 • Novely v zdravotníctve
 • Zdravotné poisťovne a poistenie
 • Farmaceutiká
 • Veda a výskum
 • Podujatia v oblasti zdravotníctva

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. Paula Babicová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 5.6.2018
Miesto: Bratislava

Newsletter

Pre seniorov