IFRS online

Je to najväčšia databáza denne aktualizovaných odborných textov týkajúcich sa Medzinárodných štandardov. Praktický pomocník pre vedúcich pracovníkov účtovných oddelení v spoločnostiach účtujúcich podľa IFRS, ale aj pre spoločnosti, ktoré zabezpečujú externé účtovnícke služby a pre auditorov.


 • Obsah online knižnice tvorí viac ako 1200 odborných článkov na témy medzinárodných účtovných štandardov.
 • Každý mesiac pribudne do on-line knižnice 10 - 15 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade Vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzov a sadzieb NBS, cestovných náhrad a adresárov úradov s ich celými adresami.
 • K práci pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Do not fill this:

Ročné predplatné online knižnice
(264 EUR)

Obsah

Medzinárodné účtovníctvo

 • Dlhodobý majetok
 • Zásoby
 • Finančné nástroje
 • Investície
 • Zamestnanecké pôžičky
 • Účtovná uzávierka a závierka
 • Náklady, výnosy
 • Lízing
 • Analýza a výkazy
 • Goodwill

Slovenské účtovníctvo

 • Dlhodobý majetok
 • Zásoby
 • Krátkodobý finančný majetok
 • Pohľadávky, záväzky
 • Vklad, fondy, kapitál, rezervy
 • Účtovná uzávierka a závierka
 • Náklady, výnosy
 • Daňová evidencia

Dane

 • DPH
 • Daň z príjmu (právnické osoby)
 • Dane ostatné

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Mgr. Renáta Pakšiová
 • PhD., Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Alena Zuziková
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Marián Drozd
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Jitka Meluchová, PhD.
 • Ing. Zuzana Kubaščíková. PhD.
 • Ing. Dana Slivková
 • Mgr. Dana Hrušková
 • Ing. Jolana Strýčková
 • Ing. Marta Mrvová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • JUDr. Alena Zuziková
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • Ing. Dagmar Piršelová
 • Ing. Blanka Pipová
 • JUDr. Mária Rybárová
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman
 • PhD., Ing. Iveta Matlovičová
 • Ing. Eva Gášpárová
 • JUDr. Andrej Poruban, PhD.

 

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 3.11.2017
Miesto: Žilina