Praktický sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie

Praktický sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie

Nosič: On-line príručka

Web: uctovnictvo-ropo.dashofer.sk

Online kniha je určená ekonómom, hlavným účtovníkom, ale aj ostatným pracovníkom, ktorí pracujú v oblasti účtovníctva vo verejnej správe. Je štruktúrovaná v súlade s účtovou osnovou pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a nepodnikateľské organizácie so všetkými jej špecifikami.

Ročné predplatné online knihy

246,00 EUR + DPH

 • Online kniha Vám prináša komplexný pohľad na ekonomiku štátnej správy a samosprávy od rozpočtovníctva cez účtovníctvo až po kontrolnú činnosť.
 • V jednotlivých častiach rozdelených podľa účtovných tried nájdete aktuálne informácie pre vedenie účtovníctva s praktickými vzormi riešených príkladov z praxe.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • V obsahu  knihy môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

 • Aktuality a praktické informácie
 • Pravidlá financovania a hospodárenia
 • Dlhodobý majetok
 • Zásoby
 • Finančné účty
 • Zúčtovacie vzťahy
 • Náklady a výnosy
 • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky
 • Nástroje kontroly verejnej správy
 • Účtovná závierka a účtovná uzávierka
 • Otázky a odpovede
 • Komentár k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Miriam Majorová, PhD.
 • Ing. Lucia Kašiarová, ACCA
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Jana Vršková
 • Ing. Iveta Harušťáková
 • Ing. Lucia Hirtlová
 • Ing. Peter Kondáš
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Ing. Štefan Fabian, PhD.
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA
 • Ing. Alena Kordošová
 • Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
 • JUDr. Renáta Považanová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Mgr. Jana Takáčová

VÝHODY ONLINE KNÍH

 • Online knihu môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online knihy vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov