Elektronický právnik

Elektronický právnik

Nosič: On-line príručka

Web: elektronicky-pravnik.dashofer.sk

Ide o súbor najčastejšie používaných zmlúv a právnych podaní pre oblasť podnikania, verejnej správy a osobnú potrebu. Je určená nielen pre riaditeľov, konateľov a manažment organizácií. Všetky zmluvy sú garantovane právne správne a aktuálne.

Ročné predplatné online knihy

189,00 EUR + DPH

 • Online kniha je určená všetkým, ktorí potrebujú získať právnu istotu pri uzatváraní zmlúv.
 • Pre Vašu lepšiu orientáciu a ucelený obraz sú všetky zmluvy hyperlinkovo prepojené s aktuálnymi zneniami zákonov.
 • Obsahuje výkladový slovník, ktorý Vám dôkladne vysvetlí každý pojem v zmluve a uľahčí pochopenie samotného obsahu zmluvy.
 • Pomáha pri obchodných rokovaniach, pri komunikácii so zamestnancami či zamestnávateľmi, úradmi, v súdnom konaní ako aj pri manipulácii s majetkom a pri riešení vnútropodnikových vzťahov.

 

Elektronický právnik obsahuje:

MODUL 1 - Elektronický právnik pre výrobné spoločnosti, stavebníctvo a dopravu

MODUL 2 - Elektronický právnik pre reality, sprostredkovanie, leasing a správu nehnuteľností

MODUL 3 - Elektronický právnik pre maloobchod, veľkoobchod, služby, hotely a reštaurácie

MODUL 4 - Súkromný elektronický právnik pre občanov, živnostníkov a slobodné povolania

MODUL 5 - Elektronický právnik pre verejnú správu, školstvo a sociálnu oblasť

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Mgr. Matej Heringeš
 • JUDr. Marek Hudec
 • Mgr. Juraj Veverka
 • Mgr. Matej Bada
 • Mgr. Zuzana Dzilská
 • Mgr. Marek Holečka
 • Mgr. Jana Lackovičová, LL.M.Eur
 • Ing. Lucia Paulíková
 • Mgr. Michaela Tokošová, LL.M.Eur
 • PhDr. Monika Zvarová
 • JUDr. Róbert Pružinský
 • JUDr. Jana Polakovičová
 • JUDr. Gabriela Gajdošová
 • JUDr. Kristián Kürthy
 • JUDr. Ivan Solej
 • JUDr. Alexander Škrinár CSc.

VÝHODY ONLINE KNÍH

 • Online knihu môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online knihy vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov