Kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz

Nosič: On-line príručka

Web: www.kontrolnyvykaz.sk

Online kniha prináša ucelený pohľad na inštitút kontrolného výkazu. Množstvo otázok a dotazov zákazníkov položili základ najrozsiahlejšieho portálu, ktorý sa venuje čisto problematike kontrolného výkazu. Od všeobecných legislatívnych údajov cez odpovede na Vaše otázky až po zaujímavé články zamerané na kontrolný výkaz.

Ročné predplatné rozšíreného modulu

138,00 EUR + DPH

Ročné predplatné základného modulu

99,00 EUR + DPH

 • Online knihu tvoria odborné články na tému kontrolného výkazu DPH.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť obsahu -  v opačnom prípade Vám vrátime peniaze.
 • Nájdete tu tlačivo a návod na jeho vyplnenie.
 • K práci Vám pomôžu odpovede na položené otázky - takto sa môžete poučiť z otázok iných.
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH

Môžete si vybrať z 2 modulov, viac informácií v časti OBSAH.

 

Základný modul obsahuje:

 • Komentár k §78a zákona o DPH
 • Odborné články, garantované odpovede
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH
 • Tlačivo a návod na jeho vyplnenie
 • Celé znenie zákona o DPH

Rozšírený modul obsahuje:

 • Komentár k §78a zákona o DPH
 • Odborné články, garantované odpovede
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH
 • Tlačivo a návod na jeho vyplnenie
 • Celé znenie zákona o DPH
 • Opýtajte sa odborníka - v priebehu ročného predplatného pre Vás vypracujeme odpovede na 3 Vaše otázky týkajúce sa problematiky kontrolného výkazu DPH.
 • Online rozhovor - 1xkrát ročne hodinový online rozhovor s odborníkom na tému kontrolného výkazu DPH.

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

        

 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Marta Rešetková, Phd.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová
 • Ing. Marián Drozd
 • Ing. Antónia Parajková

VÝHODY ONLINE KNÍH

 • Online knihu môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online knihy vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov