Komentár k zákonu o štátnej službe č. 400/2009 Z.z.

Kniha Komentár k zákonu o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. je praktickým pomocníkom pracovníkov štátnej správy. Dielo ponúka samostatne spracovaný každý paragraf spomenutého právneho predpisu. Komentár v podaní autorky JUDr. Jany Kovácsovej navyše obsahuje viacero rád a tipov z praxe štátnej služby.


Komentované ustanovenia jedného z najdôležitejších právnych predpisov v štátnej správe – zákona o štátnej službe. Obsahuje:

  • samostatne spracovaný každý paragraf zákona o štátnej službe,
  • odborné komentáre k jednotlivým ustanoveniam zákona o štátnej službe spracovaných odborníčkou pre danú oblasť,
  • praktické príklady z každodennej praxe.
Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe č. 400/2009 Z.z.:

59 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

I. základné ustanovenia

II. štátnozamestnanecký pomer

III. služobný čas, dovolenka, služobné voľno a ďalšie podmienky vykonávania štátnej služby

IV. vzdelávanie štátnych zamestnancov

V. platové náležitosti a ďalšie náležitosti

VI. náhrada škody

VII. činnosť odborových orgánov

VIII. spoločné ustanovenia

IX. prechodné a záverečné ustanovenia

 

Zákon o verejnom obstarávaní

Autori

Autorský kolektív pri tvorbe všetkých cd predstavujú renomovaný odborníci, špecialisti vo svojej oblasti, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • JUDr. Jana Kovácsová
  • JUDr. Simona Laktišová

JUDr. Simona Laktišová je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva prax advokátskej koncipientky a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva. 

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 22.11.2017
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 22.11.2017, Miesto: Bratislava