Interaktívny kurz MS OFFICE 2007 na USB

Interaktívny kurz MS OFFICE 2007 na USB

Nosič: Produkty na USB

Potrebujete ovládať pokročilé funkcie Excelu, kontingenčné tabuľky, prepojenia a vzorce? Hľadáte pomocníka pri práci s Wordom? Pripravujete sa na prezentáciu a neviete, aké techniky budú tie najvhodnejšie? Na jedinom USB takto môžete získať základné informácie o najpoužívanejších častiach balíčku MS OFFICE 2007.

Odborné CD

49,00 EUR + DPH

+ Poštovné a balné 3,00 EUR + DPH

Interaktívny kurz na USB obsahuje 3 časti:

 • Word 2007
 • Excel 2007
 • PowerPoint 2007

Potrebujete ovládať pokročilé funkcie Excelu, kontingenčné tabuľky, prepojenia a vzorce? Hľadáte pomocníka pri práci s Wordom? Pripravujte sa na prezentáciu a neviete, aké techniky budú tie najvhodnejšie?
Na jedinom USB takto môžete získať základné informácie o najpoužívanejších častiach balíčku MS OFFICE 2007.

MS WORD 2007

 • Základy práce s aplikáciou MS WORD
 • Formát písma
 • Formát odseku
 • Tabulátory
 • Štýly
 • Odrážky,  číslovanie, ohraničenie
 • Tlač
 • Textové nástroje
 • Tabuľky
 • Odkazy a obsah
 • Obrázky v texte
 • Nástroje kreslenia
 • Sledovanie zmien, komentáre
 • Polia a formuláre
 • Hromadná korešpondencia

 MS EXCEL 2007

 • Úvod
 • Základy práce s aplikáciou
 • Vzorce
 • Podmienené formátovanie
 • Funkcie
 • Odkazy a názvy
 • Práca s hárkami
 • Grafy
 • Tlač, hlavička, päta
 • Databázové nástroje
 • Praktické nástroje

MS POWER POINT 2007

 • Úvod
 • Základy tvorby prezentácie
 • Formát a animácia textu
 • Formát odseku, odrážky
 • Predloha a snímky
 • Vložené objekty
 • Tvorba diagramu
 • Predloha snímky
 • Rozloženie snímky
 • Tabuľky
 • Interaktívne prezentácie
 • Automatická prezentácia
 • Priebeh a možnosti prezentácie
 • Informácie sú aktuálne, odborné a overené.
 • Autorský kolektív tvoria fundovaní odborníci z praxe.

Hodnotenie zákazníkov