Tlačené publikácie

Účtovníctvo a dane

Forma: Brožúra

Cena: 79 € bez DPH

Popis

Kniha Daňové a účtovné zákony 2018 ponúka prehľad najdôležitejších zákonov z oblasti daní a účtovníctva. K dispozícii sú aktuálne znenia zákonov.

 

...

Forma: Brožúra

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Znenie zákona o účtovníctve účinné od 1.1.2018

...

Forma: Brožúra

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Prehľadné spracovanie tlačenej brožúry – Zákon o účtovníctve v znení účinnom od 1.1.2018

...

Forma: Brožúra

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Tlačená brožúra – Zákon o dani z príjmov je prehľadne spracovaným znením zákona o dani z príjmov, ktorý je účinný od 1.1.2018.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 89 € bez DPH

Popis

...

Popis

Nová publikácia je venovaná praktickým príkladom a spôsobom riešeniam v územnej samospráve. Čitateľovi publikácia prezentuje zákonný spôsob pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo právami, či kompetenciami.

...

Forma: Časopis

Cena: 180 € bez DPH

Popis

Dvojtýždenník je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, zrozumiteľné a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva. Prináša odborné a užitočné a navyše aktuálne informácie z oblasti účtovníctva. Časopis ponúka každých 14 dní konkrétne riešenia z účtovnej praxe od odborníkov vo forme odpovedí na Vaše otázky.

...

Forma: Časopis

Cena: 180 € bez DPH

Popis

Odborný dvojtýždenník prináša to najnovšie a najdôležitejšie z oblasti najdiskutovanejšej dane na Slovensku. Daňový systém a legislatíva s tým spojená podlieha mnohým zmenám, ktoré sledujeme za Vás.

...

Forma: Časopis

Cena: 180 € bez DPH

Popis

Odborný dvojtýždenník prináša to najdôležitejšie z oblasti daní na Slovensku. Vďaka pravidelnému informačnému servisu Vám neunikne žiadna novela či novinka v oblasti daňového poriadku a všetkých daní na Slovensku.

...

Forma: Časopis

Cena: 180 € bez DPH

Popis

Odborný časopis každých 14 dní prináša riešenia problémov v mzdovej učtárni, prináša rady a tipy, množstvo praktických príkladov a neodmysliteľný odpovedný servis od renomovaných autorov z praxe.

...