Tlačené publikácie

Stavebníctvo a nehnuteľnosti

Popis

Stavebný zákon s komentárom  – aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva.

...