Tlačené publikácie

Právo, legislatíva, zákony

Forma: Brožúra

Cena: 79 € bez DPH

Popis

Kniha Daňové a účtovné zákony 2018 ponúka prehľad najdôležitejších zákonov z oblasti daní a účtovníctva. K dispozícii sú aktuálne znenia zákonov.

 

...

Forma: Brožúra

Cena: 15 € bez DPH

Popis

Pozor! 1. januára 2018 nadobudli účinnosť dve novely nového občianskeho zákonníka v ČR! Všetky zmeny sú v brožúre zapracované!

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. priniesol zásadnú zmenu do práva ČR! Nahradil občiansky zákonník vydaný v roku 1964, ale i ďalšie zákony. Zároveň sa jedná o jeden z najrozsiahlejších zákonov v ČR - má 3081 paragrafov. Zabezpečte si jeho zaručene aktuálne úplné znenie!

...

Forma: Brožúra

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Znenie zákona o účtovníctve účinné od 1.1.2018

...

Popis

Táto príručka sa zaoberá povinnosťami v rámci oznamovania užívania vôd pre vodnú bilanciu a Národný register znečisťovania. V príručke nájdete komplexne spracovanú problematiku oznamovacej povinnosti od odborníkov priamo zo SHMÚ

...