Semináre

Výroba a doprava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Školenie zamerané na oboznámenie poslucháčov s problematikou colných predpisov tvorených nariadeniami EÚ a Colným zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 27.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.11.2017
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 30.11.2017, Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 290 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.12.2017
Miesto: Bratislava