Semináre

Právo, legislatíva, zákony

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-12.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z exekučného titulu môže mať za následok začatie exekučného konania. Jeho účastníkom môže byť aj obchodná spoločnosť, či už na strane oprávneného alebo povinného. Seminár sa zameriava na postavenie účastníkov v exekučnom konaní, ako aj na ich práva a povinnosti, najmä s prihliadnutím na novelizované ustanovenia Exekučného poriadku.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 28.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Každý začínajúci podnikateľ – startupista sa už na začiatku musí vysporiadať s viacerými právnymi problémami. Na seminári sa dozviete, ako si zvoliť vhodnú formu podnikania, ako si upraviť právne vzťahy so zakladateľmi a investormi, z akých zdrojov získať financie na podnikanie, aké právne dokumenty musíte vypracovať a ako ochrániť svoj startup.  

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Školenie, na ktorom sa dozviete o najčastejších chybách pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií. Zoznámime Vás s mladou rozvíjajúcou sa oblasťou práva a spôsobmi jeho využitia vo firmách vo Váš prospech.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 8.12.2017
Miesto: Bratislava