Semináre

Osobný rozvoj

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 90 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 13:30-17:00

Viac informácií a registrácia

Téma

Keď náš stres prekročí určitú hodnotu, je dobré vedieť, čo si máme v duchu povedať, aby sme uvoľnili svoj stres i stres zúčastnených ľudí.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 330 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Kurz sa zameriava na komplexné využitie programu MS Excel pre organizačné využitie v rámci tvorby analýz a reportov na podporu rozhodovania, tvorby matematických, štatistických, finančných výpočtov, vizualizáciu údajov a pod.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 24.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom seminára je získanie znalosti pre prácu s programom Microsoft Excel. Účastníci seminára dostanú solídny základ pre samostatnú prácu v Exceli a vynikajúci štart pre ďalší rozvoj pokročilých funkcií. Seminár pozostáva z teoretickej a praktickej časti (riešenie úloh), pričom jednotlivé úlohy na seba vzájomne nadväzujú a vytvárajú zmysluplný celok.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 29.11.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Seminár je vedený hlavne formou tréningu v zručnostiach profesionálnej komunikácie. Ako komunikovať efektívne a diplomaticky so zákazníkmi, obchodnými partnermi a kolegami Vám ukáže psychológ s dlhoročnou praxou. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 7.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 450 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Naučte sa profesionálne komunikovať v telefonickom styku nielen so svojimi klientmi! Telefonický kontakt je nevyhnutný!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 7.12.2017
Miesto: Vysoké Tatry

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 8.12.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom seminára je získanie znalosti pre pokročilú prácu s programom Microsoft Excel. Vzhľadom k veľkému počtu funkcií, ktoré Excel ponúka, bude seminár zameraný na najčastejšie používané funkcie. Seminár pozostáva z teoretickej a praktickej časti (riešenie úloh)s cieľom pochopenia logiky programu a poskytnutia účastníkovi nezávislosť pri riešení tých častí programu, ktoré nie sú pokryté na tomto seminári. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 13.12.2017
Miesto: Žilina