Semináre

Marketing a predaj

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 390 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Efektívne dospieť k obchodnej dohode. Vyjednať najlepšie podmienky. Jasná dohoda bez konfliktov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 2.7.2018
Miesto: Bratislava