Semináre

Marketing a predaj

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 390 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-1600

Viac informácií a registrácia

Téma

Efektívne dospieť k obchodnej dohode. Vyjednať najlepšie podmienky. Jasná dohoda bez konfliktov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Vaša webová stránka je ako obchodník, ktorý pre vás pracuje dňom a nocou. Preto je potrebné ho naučiť správne rozprávať. Ako? Aké texty máte na svojej stránke? Hovoria to, čo ľudia očakávajú? To nemôžete vedieť, kým to neoskúšate a správne neodmeráte.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 21.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Ktorý z mnohých nástrojov je pre Váš web najefektívnejší, príďte na naše školenie! Pomôžeme Vám zorientovať sa v problematike..

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 27.11.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Chcete si lepšie udržať svojich zákazníkov a redukovať ich odchody na minimum? Tréning vám prinesie mnoho návodov a inšpirácií na zlepšenie vzťahov so zákazníkmi najmä poskytovaním výnimočných služieb.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

To, ako sa dá zaplatiť návštevnosť na stránku už asi viete. Ale ako to robiť tak, aby boli náklady minimálne a efekt čo najvyšší? Prejdeme si všetky ako platené, tak bezplatné možnosti propagácie vašej stránky na internete.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Provízne odmeňovanie je tu od začiatku obchodovania ako takého. Ako sa s ním však vysporiadať v dobe internetu? Ukážeme si affiliate marketing, teda kampane formou CPA (cost-per-action). Ako ich uplatniť pri veľkých ako aj malých spoločnostiach. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.30

Viac informácií a registrácia

Téma

Poldňové školenie Vám ozrejmí základnú terminológiu v oblasti SEO. Dozviete sa, čo od neho môžete očakávať a ako Vám môže pomôcť pri Vašej činnosti. Školenie z Vás neurobí „SEO guru“, ale zorientuje Vás v problematike natoľko, aby sa SEO stalo Vašim pomocníkom.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 7.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 450 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Naučte sa profesionálne komunikovať v telefonickom styku nielen so svojimi klientmi! Telefonický kontakt je nevyhnutný!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 7.12.2017
Miesto: Vysoké Tatry

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Obsahom seminára je zadefinovanie významu projektového riadenia firmy, stanovenie rizikových faktorov podnikateľského projektu, riziká zdrojov financovania projektov s cieľom poskytnúť informácie o prístupoch k reálnemu posúdeniu vývoja ekonomickej pozície firmy, mechanizmov riadenia jej likvidity a na princípe včasného varovania zabezpečiť minimalizáciu rizík jej nesolventnosti

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 8.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Telefón je výborným pomocníkom pri spoluvytváraní firemnej kultúry a imagu, šetrí  čas a námahu. Efektívne  telefonovanie je náročnou disciplínou vyžadujúcou komunikačnú obratnosť, koncentráciu, precíznosť...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 15.12.2017
Miesto: Bratislava