Semináre

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Oboznámte sa s požiadavkami kladenými na zhotoviteľa stavby alebo na zhotoviteľov častí stavby a s obsahom a rozsahom činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra...

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH ..

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Program

  • Odborný profil pracovníkov vykonávajúcich činnosť stavbyvedúceho (vedúceho montéra).
  • Zmluvné zabezpečenie zhotovenia stavby alebo časti stavby.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.12.2017
Miesto: Bratislava

Zamestnanecké benefity, prednostné a neprednostné zrážky zo mzdy

Aké sú možnosti zamestnávateľa v oblasti zamestnaneckých benefitov, prednostných a neprednostných zrážok zo mzdy?

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 - EUR bez DPH ..

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 9:00-12:00

Viac informácií a registrácia

Program

  • Zamestnanecké benefity a spôsoby ich poskytovania.
  • Pracovná zmluva a benefity.
  • Čo je benefit, z čoho platiť daň, odvody: mobilný telefón, dovolenka navyše, regeneračné voľno, kompenzácia PN, pracovný odev a pomôcky, strava, občerstvenie na pracovisku, plnenia zo sociálneho fondu, vzdelávanie a teambuilding, rekreácie a šport, sociálna výpomoc, dary, opcie, akcie a iné, prednostné a neprednostné zrážky zo mzdy.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.12.2017
Miesto: Bratislava