Konferencie

Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Konferencia sa koná pod záštitou 

logo MSVVaS   a   logo SPU

Základné informácie

Účastnícky poplatok: - EUR bez DPH ..

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie

Viac informácií a registrácia

Program

Aké zmeny v každodennom živote školy prináša školský rok 2017/2018? Oboznámime Vás s najdôležitejšími zmenami v legislatíve, ale aj s ďalšími zmenami v školstve a výchovno-vzdelávacom procese. Odpovede na problematické situácie, s ktorými sa vo svojej praxi stretávate a podnety na ich najvhodnejšie riešenia,...

termín

Najbližší termín:

ENVIRO konferencia - aktuálne a pripravované zmeny pre rok 2018  

Poďte sa stretnúť s expertom na odpady Petrom Gallovičom a s ďalšími odborníkmi Annou Gaálovou, Milanom Luciakom a Ľubomírom Žiakom na 4.ročníku úspešnej ENVIRO konferencie.

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH ..

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Program

Prinášame Vám 4. ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti: zákona o odpadoch posudzovania vplyvov na životné prostredie, novely vodného zákona a zákona o...

termín

Najbližší termín: 23.10.2017

Flexibilný, ekonomický a bezpečný CLOUD: Technologické, ekonomické a bezpečnostné perspektívy cloud computingu

Konferencia sa bude venovať aktuálnym trendom a analýzam v oblasti cloud computingu, optimalizovaniu nákladov spojených s prevádzkou IT infraštruktúry a informačnou bezpečnosťou v prostredí cloud computingu. 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 149 - EUR bez DPH ..

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8:30-16:00

Viac informácií a registrácia

Program

Konferencia sa bude venovať aktuálnym trendom a analýzam v oblasti cloud computingu, optimalizovaniu nákladov spojených s prevádzkou IT infraštruktúry a informačnou bezpečnosťou v prostredí cloud computingu. ...

termín

Najbližší termín: 9.11.2017

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 10. ročník  

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2018. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH ..

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Program

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2018. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z...

termín

Najbližší termín: 16.11.2017

Nová úprava ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetickej bezpečnosti  

Už 25.05.2018 nastanú zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť. Zavedenie novej oznamovacej povinnosti, kódexov správania, zmeny v cezhraničnom spracovávaní osobných údajov a takisto udeľovanie pokút pre porušiteľov. 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH ..

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8:30-16:00

Viac informácií a registrácia

Program

Už 25.05.2018 nastanú zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť. Zavedenie novej oznamovacej povinnosti, kódexov správania,...

termín

Najbližší termín: 28.11.2017

BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník

Cieľom 2.ročníka konferencie je poskytnúť účastníkom praktický prehľad v rámci oblasti BOZP. Získate informácie o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018, pripravíme Vás na veľké zmeny v PZS, dozviete sa, že zmeny v ochrane osobných údajov sa týkajú aj Vás. Na konferencii nebude chýbať riadená panelová diskusia. 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 100 - EUR bez DPH ..

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Program

Cieľom 2.ročníka konferencie BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi je poskytnúť účastníkom praktický prehľad v rámci oblasti BOZP. Získate informácie o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018, pripravíme Vás na veľké zmeny v pracovnej zdravotnej službe,...

termín

Najbližší termín: 29.11.2017