CD, DVD, USB

Účtovníctvo a dane

Forma: Produkt na CD

Cena: 49 € bez DPH

Popis

Transferové oceňovanie súvisí s daňovou optimalizáciou, ktorá spočíva v prenesení zisku medzi závislými osobami v rámci SR alebo cez hranice do krajiny s priaznivejšími pravidlami zdanenia. CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie. 

...

Popis

Zaujíma Vás účtovanie v podmienkach neziskového sektora? Neváhajte a siahnite po našom CD, kde na jednom mieste nájdete najpoužívanejšie účtovné súvzťažnosti pre neziskové organizácie. Súčasťou diela sú stovky účtovných prípadov, ktoré pre Vás spracovala dlhoročná metodička z praxe Ing. Jana Vršková.

...

Forma: Produkt na CD

Cena: 40 € bez DPH

Popis

Na CD nájdete prehľadné spracovanie poznámok k účtovnej závierke za rok 2016. Poznámky k účtovnej závierke sú spracované vo forme tabuliek s automatickým vypĺňaním údajov z hlavnej knihy. Jednotlivé súbory sú navzájom prepojené a uľahčia Vám tak vypĺňanie výkazov. Výkazy si môžete prekonvertovať do pdf súborov a následne si ich vytlačiť.

...