CD, DVD, USB

Manažment a finančné riadenie

Forma: Produkt na CD

Cena: 59 € bez DPH

Popis

CD obsahuje videoseminár, ktorý vám priblíži legislatívny rámec GDPR od 25.5.2018. Lektorka popisuje nový zákon o ochrane osobných údajov, jeho pozitívna a negatívna pôsobnosť a taktiež spracovanie osobných údajov spadajúcich pod GDPR.

...

Forma: Produkt na CD

Cena: 39 € bez DPH

Popis

Prehľad potrebných informácií o skončení pracovného pomeru, platné od 1.1.2018.

...

Forma: Produkt na CD

Cena: 43 € bez DPH

Popis

Odborné CD je určené všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

...

Popis

Prakticky spracované CD, ktoré obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa problematiky zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie i z pohľadu jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností. CD obsahuje taktiež vzory a právne predpisy, ktoré dopĺňajú danú problematiku. 

...