Daňové a účtovné zákony 2017

Kniha Daňové a účtovné zákony 2017 ponúka prehľad najdôležitejších zákonov z oblasti daní a účtovníctva. K dispozícii sú aktuálne znenia zákonov.


Vďaka knihe  Daňové a účtovné zákony 2017 máte k dispozícii pokope aktuálne znenia všetkých najdôležitejších zákonov z oblasti daní a účtovníctva. 

Input:

Daňové a účtovné zákony 2017:

79 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Daňové zákony

-          Zákon o dani z príjmov

-          Zákon o dani z pridanej hodnoty

-          Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku

-          Zákon o dani z motorových vozidiel

-          Zákon o správe daní (daňový poriadok)

-          Účtovné zákony

Zákon o účtovníctve

-          Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva

-          Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

-          Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky

-          Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky

-          Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky

Bonus

-          Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

-          Zákon o cestovných náhradách

-          Zákon o obmedzení platieb v hotovosti 

Autori

Kolektív autorov

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.12.2017
Miesto: Bratislava