Daňové a nedaňové náklady a výdavky

Daňové a nedaňové náklady a výdavky

Nosič: On-line príručka

Web: onbdane.dashofer.sk

Online kniha predstavuje komplexnú pomoc pri riešení daňovej, ale aj účtovnej problematiky. Získate istotu pri obhajovaní Vašich výdavkov pred správcom dane (daňovým úradom) a odpovede na riešenie konkrétnych problémov z praxe. Prehľadné heslovité  usporiadanie Vám predstaví každý náklad z daňového, účtovného hľadiska, ako aj z pohľadu DPH, pričom tu nechýbajú ani odborné príklady z praxe.

Daňové a nedaňové náklady a výdavky

246,00 EUR + DPH

 • Online kniha sa venuje výdavkom a nákladom a ich posúdeniu z účtovného a daňového hľadiska. 
 • Okrem toho sa zoznámite s prehľadom legislatívnych zmien so zrozumiteľným vysvetlením novelizačných bodov spolu s premietnutím do praxe a s množstvom praktických príkladov.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
 • Ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, daní a miezd.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 • Novela Daňového poriadku

 • Novela zákona o DPH

 • Novela zákona o DzP

 • Aplikácia novely zákona o účtovníctve

ZÁKLAD  DANE

 • všetko čo potrebujete vedieť o základe dane

ABECEDNE USPORIADANÉ HESLÁ

 • Automobil
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Cenné papiere
 • Cenové zľavy
 • Cestovné náhrady
 • Časové rozlíšenie
 • Dane
 • DPH
 • Daň z príjmov
 • Daň z príjmov – odložená
 • Dary
 • Dotácie
 • Finančný prenájom
 • Hmotný majetok
 • Hospodársky výsledok a jeho rozdelenie
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Kurzové rozdiely
 • Licencie a licenčné poplatky
 • Mzdy
 • Manká a škody
 • Nehmotný majetok
 • Nepeňažné príjmy zamestnancov
 • Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti
 • Obchodný podiel v spoločnosti  s.r.o.
 • Opravy a údržba
 • Odpisy
 • Operatívny prenájom
 • Opravné položky
 • Podiely na zisku
 • Pohľadávky
 • Pokuty a penále
 • Používanie obchodného majetku aj na nepodnikateľské účely
 • Predaj podniku
 • Provízie
 • Reklama, propagácia, sponzorstvo
 • Rezervy
 • Rozdelenie spoločnosti
 • Správa daní
 • Stravovanie
 • Technické zhodnotenie
 • Úroky
 • Vklad spoločníka do spoločnosti
 • Vzdelávanie a rekvalifikácia
 • Zásoby
 • Zabezpečenie dane
 • Zlúčenie spoločnosti

OTÁZKY A ODPOVEDE

 • nájdete tu odpovede na otázky ľudí z vášho oboru

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby.

 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Dušan Dobšovič

 • Ing. Beáta Krausová

 • Ing. Daniela Krištofíková, MBA

 • Ing. Jozef Pohlod

 • Ing. Antónia Parajková

 • Ing. Zuzana Debnárová

 • Ing. Ján Bolgáč

 • Ing. Zdenka Kováčová

 • Ing. Ján Mintál

 • Ing. Zdenka Kováčová

 • Ing. Michaela Vidová

 • Ing. Lucia Štofanová

 • Ing. Miroslava Vašeková

 • Ing. Jana Kušnírová, PhD.

 • Ing. Juraj Válek

 • Ing. Marcela Rabatínová

 • Ing. Vladimír Pastierik  

VÝHODY ONLINE KNÍH

 • Online knihu môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online knihy vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov

Marek
02.03.2016
Kniha mi dosť pomohla zorientovať sa vo všetkých nákladoch a ich daňovej uznateľnosti a naopak. Skutočne dobre spracovaná.