Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v roku 2017

Na CD nájdete všetky potrebné informácie k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov. Pomôže vám najmä v prípade ak podnikáte a chcete ochrániť svoj majetok z bezpodielového spoluvlastníctva pred exekúciou. Súčasťou CD sú aj vzory žalôb, dohôd a potvrdení týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Input:

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v roku 2017:

49 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH
Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vo vzťahu k podnikateľskej činnosti
 • Vysporiadanie majetku po zániku manželstva
 • Ako je možné modifikovať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ochrana a prevencia pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov)
 • Právna úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČO
 • Judikatúra z oblasti bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Návrh na obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého počas trvania manželstva
 • Písomné potvrdenie o tom, ako sa manželia vyporiadali
 • Žaloba na určenie spôsobu užívania veci patriacej do BSM
 • Žaloba na vrátenie veci patriacej do BSM s ktorou bolo naložené v rozpore s ustanovením § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka
 • Žaloba na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z dôvodu, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť
 • Žaloba o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Autori

 • Mgr. Simona Skirkaničová
 • JUDr. Martina Jenčová
 • JUDr. Alexander Škrinár ; CSc

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 21.11.2017
Miesto: Bratislava

Newsletter

SZČO