Analýza dát v Exceli na CD

Analýza dát v Exceli na CD

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Odborné CD je určené všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

Analýza dát v Exceli na CD

43,00 EUR + DPH

+ Poštovné a balné 3,00 EUR + DPH

Na CD nájdete:

  • základné informácie o analýze dát v exceli,
  • objavíte ďalšie funkčné možnosti excelu,
  • celý obsah CD je postavený na konkrétnych prípadoch z praxe,
  • informácie pre Vás pripravil renomovaný odborník z praxe Doc. Ing. Jozef Chajdiak CSc. - autor viacerých odborných publikácií z danej oblasti,
  • ak ovládate základy Excelu a máte záujem osvojiť si ďalšie funkcie, potom je toto CD určené práve pre Vás.

1. kapitola: Triedenie
2. kapitola: HISTOGRAM, rovnomerné rozdelenie a Paretova analýza
3. kapitola: PivotTable (kontingenčná tabuľka), dotazník
4. kapitola: Základný štatistický rozbor
5. kapitola: Grafy
6. kapitola: Normálne rozdelenie, smerodajná odchýlka a normalita
7. kapitola: Regresná a korelačná analýza
8. kapitola: Časový rad a jeho zložky
9. kapitola: Časový rad – špecifikácia trendovej zložky
10. kapitola: Časový rad – špecifikácia sezónnej zložka 
11. kapitola: Spojité rozdelenia 
12. kapitola: Diskrétne rozdelenia

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 
  • Informácie sú aktuálne, odborné a overené.
  • Autorský kolektív tvoria fundovaní odborníci z praxe.

Hodnotenie zákazníkov