Semináre

Seminár

Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách

5.9. - 7.9.2016 (pondelok), Vysoké Tatry
Seminár

Finančná analýza firmy

7.9.2016 (streda), Bratislava
Seminár

Priestupkové konanie

8.9.2016 (štvrtok), Bratislava