Semináre

Seminár

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

13.10.2016 (štvrtok), Bratislava
Seminár

Zákonník práce – aplikačný seminár

14.10.2016 (piatok), Bratislava
Seminár

Mzdy pre začiatočníkov

17.10.2016 (piatok), Bratislava
Seminár

Daňový poriadok v roku 2016

20.10.2016 (štvrtok), Bratislava