www.eseminare.sk     www.enoviny.sk     www.onlinekurzy.sk     www.onlinezakony.sk :: O nás    :: Kontakt    :: Predajňa    :: Dodacie a platobné podmienky    :: RSS   
Do not fill this:
login    heslo    
  Zabudli ste heslo?
  Registrácia
Vstup do sluzby Produkt asistent
CallMeBack
Do not fill this:
 
 
Aktuální vydáníE-mail noviny
a technický manažment
Archiv
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
  
13.12.2013, Zdroj: PAPER LIFE
ŽOS-EKO Vrútky, a.s., je nielen najväčším spracovateľom opotrebovaných vozidiel v Žilinskom kraji, ale aj významným recyklátorom v oblasti zberu a skladovania odpadových olejov.

 Zároveň patrí k dvom najvýznamnejším spracovateľom batérií  a akumulátorov na Slovensku, kde sa špecializuje predovšetkým na zber a likvidáciu nikel - kadmiových (Ni-Cd) akumulátorov a batérií. Firma má vytvorený komplexný systém zberu opotrebovaných alkalických batérií a akumulátorov a jej hlavným environmentálnym prínosom je recyklácia, resp. spätné získavanie druhotných surovín a využitie jednotlivých zložiek z odpadu až na plánovaných cca 98 %. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

 

,,Zhodnotené Ni – Cd akumulátory a batérie sú významnou surovinou pre výrobu niklu, jeho zlúčenín a pre výrobu rôznych druhov legovaných ocelí. Alkalické batérie a akumulátory však obsahujú ťažké kovy, ktoré sú  toxické pre jednotlivé zložky životného prostredia, preto je dôležité zabezpečiť ich zber, prepravu a zhodnotenie v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR. Spoločnosť ŽOS-EKO má v rámci SR vytvorených niekoľko zberných miest, z ktorých prepravuje batérie a akumulátory do spracovateľského závodu vo Vrútkach. Na území SR sa odhaduje ročný výskyt maximálne 300 ton alkalických batérií a akumulátorov určených na recykláciu. V roku 2013 sme v ŽOS-EKO ekologicky zlikvidovali 270 ton a za 9 mesiacov roka 2013 sme zhodnotili 127 ton alkalických batérií a akumulátorov. Okrem toho sme spracovali aj 16 ton prenosných batérií a akumulátorov, 551 opotrebovaných vozidiel a 25 ton opotrebovaných olejov,“ konštatovala J. Antošová.

Ďalej poukázala na to, že ŽOS-EKO pri likvidácii elektrolytu získaného z alkalických batérií a akumulátorov, využíva jedinečnú technológiu jeho recyklácie pri spracovaní starých vozidiel. Tento spôsob spojenia dvoch autorizovaných činností je na Slovensku výnimočný a špecifický len pre spoločnosť ŽOS-EKO. Špeciálne vybavená chemická čistiareň odpadových vôd, tzv. deemulgačná stanica, je technologická linka, kde sa niekoľkostupňovým spôsobom vykonáva čistenie zaolejovaných odpadových vôd a zneškodňovanie odpadov fyzikálno-chemickou úpravou. Pri spracovaní starých vozidiel je zaujímavá komodita -  motor, ktorý je silne znečistený ropnými látkami. Na jeho vyčistenie po rozobratí používajú špeciálnu metódu čistenia v zariadení hydromat. V ňom pri teplote cca 80 stupňov dochádza v alkalickom prostredí k očisteniu jednotlivých častí motorov od ropných látok.

Chemická čistiareň odpadových vôd (deemulgačná stanica)  v ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky zároveň zabezpečuje špičkové vyčistenie vôd od všetkých kvapalín, súvisiacich s likvidáciou opotrebovaných vozidiel v tejto firme. Moderné kapacity firma vybudovala aj s prispením Recyklačného fondu, ktorý spolu na 9 projektov udelil dotácie v celkovej výške 2,422 mil. EUR.

Telefónne čísla ŽOS-EKO na odťah autovrakov: 

0434205531

0434205533

0905205732

0905687776

0915823251

0918893743 

Počet produktov: 0
SUMA:0,00 EUR + DPH
TOP5 najpredávanejších produktov Odporúčame
Kurzový lístok
USD1,2659
HUF308,65
CZK27,695
PLN4,2235
GBP0,7887
Banner na RSS kanály
Video prehrávač
 
Slovak Credit
Pre ďalšie informácie o našich produktoch kontaktujte info@dashofer.sk.
Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.

Neželám si dostávať ponuky
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323,
814 99 Bratislava 1, Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: info@dashofer.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B