Vytlačiť Vytlačiť

Zmeny v udeľovaní kreditov

26.8.2013, Ing. Zuzana Neupauerová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Štát chce zmenou zákona odstrániť možnosť, keď poskytovatelia vzdelávania vydávali osvedčenia za poplatok. Predpokladá to novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Návrh zákona upravuje udeľovanie kreditov v tom, že vypúšťa ustanovenie, ktoré umožňuje zamestnancovi po troch rokoch praxe prihlásiť sa na overenie profesijných kompetencií, čo má získať dlhoročnou praxou alebo samoštúdiom.

K zmene dochádza na základe podnetov z praxe a vykonaných kontrol, uvádza sa v predkladacej správe návrhu. Dôvodom zmeny je zneužívanie zo strany niektorých poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, ale aj zo strany zamestnancov škôl a školských zariadení. Vydávali osvedčenia za poplatok bez skutočného overenia kompetencií pred skúšobnou komisiou. Na základe toho mohli potom zamestnanci získať kreditový príplatok a následne vykonať atestáciu.

Proti návrhu novely zákona sa postavili učitelia v hromadnej pripomienke Slovenskej komory učiteľov. Učitelia sa obávali, že budú musieť vysedávať na vzdelávaniach, ktoré im aj tak nič nové neprinesú. Slovenská komora učiteľov žiadala, aby naďalej mohli pedagogickí a odborní zamestnanci požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom svojej pedagogickej činnosti, odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním. Zároveň chceli rozšíriť túto možnosť pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na počet odpracovaných rokov. Hromadnú pripomienku však do návrhu nezapracovali. Navrhovatelia zákona tvrdia, že veľké percento poskytovateľov robí akreditované programy kontinuálneho vzdelávania ako zdroj financií len ako výmenu peňazí za osvedčenie. Po novom tiež kredity, ktorými si učitelia prilepšujú k platu, budú môcť zrejme nadobudnúť už len na vysokých školách, organizáciách ministerstva školstva či iných štátnych orgánov.

Novela rieši aj doplňujúce pedagogické vzdelanie učiteľov. Pedagogické vzdelávanie majú poskytovať aj vysoké školy technických, poľnohospodárskych či umeleckých smerov, ktoré na to majú zázemie a kvalifikovaný pedagogický personál. Po novom by sa mala verejná kontrola uskutočňovať prostredníctvom akreditačnej rady, ktorá schvaľuje programy kontinuálneho vzdelávania, a nie akreditačnej komisie pre schvaľovanie vysokoškolských študijných programov. Akreditačnej rade sa zároveň rozširuje kompetencia schvaľovať aj programy doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré budú po akreditovaní zabezpečovať vysoké školy.


Aktuálne