Online knihy

Daňovo uznateľné výdavky v účtovníctve podnikateľov fyzických osôb od A do Z

Daňovo uznateľné výdavky v účtovníctve podnikateľov fyzických osôb od A do Z

120,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: danove-vydavky.dashofer.sk

Online kniha je komplexným pomocníkom pre živnostníkov. Na praktických príkladoch vysvetľuje daňovú uznateľnosť výdavkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v živnostenskom podnikaní a jednoduchým spôsobom zobrazuje ich účtovanie v peňažnom denníku.

Viac informácií o produkte >>

Komentár k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Komentár k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice

90,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: registracna-pokladnica.dashofer.sk

On-line kniha Komentár k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí používajú alebo budú používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií o produkte >>

Daňové a nedaňové náklady a výdavky

Daňové a nedaňové náklady a výdavky

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: dane.dashofer.sk

Online kniha predstavuje komplexnú pomoc pri riešení daňovej, ale aj účtovnej problematiky. Získate istotu pri obhajovaní Vašich výdavkov pred správcom dane (daňovým úradom) a odpovede na riešenie konkrétnych problémov z praxe. Prehľadné heslovité  usporiadanie Vám predstaví každý náklad z daňového, účtovného hľadiska, ako aj z pohľadu DPH, pričom tu nechýbajú ani odborné príklady z praxe.

Viac informácií o produkte >>

Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH

Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: zakon-o-dph.dashofer.sk

Online kniha ponúka viac ako 300 príkladov a komentárov pre jednoduchšiu orientáciu v komplexnom zákone o DPH. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy akými sú vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby, pri prenájmoch a dodávkach nehnuteľností, pri úprave odpočítanej dane či určenie miesta dodania pri cezhraničných službách.

Viac informácií o produkte >>

Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby

Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: dzp.dashofer.sk

Online kniha prináša zrozumiteľné komentáre a praktické príklady pre jednoduchšiu orientáciu v zákone o dani z príjmov. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy a pružne reaguje na časté novely tohto zákona. S online komentárom sa nemusíte obávať, že stratíte prehľad v spleti neustálych legislatívnych zmien. Súčasťou sú aj krátke videá – najdôležitejšie novely zákona o DZP spracované ako krátke a jasné videočlánky

Viac informácií o produkte >>