Online knihy

Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia

Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia

189,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: onbto.dashofer.sk

On-line kniha Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia Vás oboznámi s problematikou transferového oceňovania a vytvárania skrátenej dokumentácie k transferovému oceňovaniu.

On-line kniha je praktickým pomocníkom hlavne pre všetkých, ktorým od 1. 1. 2015 vznikla povinnosť vypracovávať skrátenú transferovú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.

Viac informácií o produkte >>

Smernice pre obce

Smernice pre obce

120,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: onbobcesm.dashofer.sk

V online knihe máte možnosť pracovať aj s 24-hodín denne aktualizovanými vybranými právnymi predpismi, ktoré sú Vám k dispozícii. Právne predpisy sú roztriedené do podskupín zákony, vyhlášky, oznámenia a každý deň sa vzhľadom k legislatívnemu procesu aktualizujú.

Online kniha slúži na prípravu kompletných podkladov pre správny aparát obce a je jedinečnou pomôckou pre každú zodpovednú osobu v rámci orgánu obce alebo jej organizácií.

Viac informácií o produkte >>

Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania

Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania

150,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: onbropp.dashofer.sk

Prehľadne spracovaná online kniha pre orgány obce ako aj pre hlavných kontrolórov a pre zamestnancov úsekov v obci a v organizáciách v zriaďovacej pôsobnosti obce. Jej spracovanie nadväzuje na  kontrolu činnosť, zistenia a nedostatky v oblasti verejnej správy i časté otázky verejnosti. Online kniha sa zaoberá prípadmi z oblasti nakladania s verejnými prostriedkami, majetkom, právami a povinnosťami zamestnancov, orgánom obce a prípade konfliktov záujmov, ktoré sú často v územnej samospráve frekventované. 

Viac informácií o produkte >>

Praktický sprievodca svetom cestovných náhrad

Praktický sprievodca svetom cestovných náhrad

189,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: onbcn.dashofer.sk

On-line kniha Praktický sprievodca svetom cestovných náhrad prináša komplexný pohľad na zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách doplnený príkladmi z praxe a ukážkami. 

Viac informácií o produkte >>

Kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz

od 99,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: www.kontrolnyvykaz.sk

Online kniha prináša ucelený pohľad na inštitút kontrolného výkazu. Množstvo otázok a dotazov zákazníkov položili základ najrozsiahlejšieho portálu, ktorý sa venuje čisto problematike kontrolného výkazu. Od všeobecných legislatívnych údajov cez odpovede na Vaše otázky až po zaujímavé články zamerané na kontrolný výkaz.

Viac informácií o produkte >>