Online knihy

Exekúcie premium

Exekúcie premium

306,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: exekucie.uad.sk

On-line kniha Exekúcie premium je jedinečným zdrojom informácií, ktoré sú ihneď k dispozícií, pre praktickú aplikáciu. Obsah on-line knihy pozostáva i z prakticky ucelených príkladových častí, ktoré sú robené priamo pre všetkých, ktorí aktuálne riešia problematiku exekúcií. Od 1.4.2017 došlo k zásadným zmenám v exekučných konania, čo má za následok napríklad fakt, že ak bol návrh na vykonanie exekúcie u súdneho exekútora podaný do 1.4.2017, postupuje sa podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ak bol podaný po 1.4.2017 postupuje sa už podľa novej právnej úpravy. Keďže pre podnikateľov (obchodné spoločnosti, živnostníkov) sa jedná o výrazné zmeny, upozorňujeme, že všetko ohľadom problematiky exekúcií i exekúcií zrážkou zo mzdy nájdete práve v on-line knihe Exekúcie Premium.

Viac informácií o produkte >>

Sociálne poistenie premium

Sociálne poistenie premium

306,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: socialnepoistenie.mup.sk

On-line kniha Sociálne poistenie premium je jedinečným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí riešia problematiku sociálneho poistenia. V on-line knihe  nájdete odborné dokumenty, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. tlačivá a formuláre, ktoré potrebujete k práci, vzory zmlúv, rady a tipy priamo z praxe. V on-line knihe máte v rámci predplatného navyše k dispozícií 24-hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy a bezplatný odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe.

Viac informácií o produkte >>

Daňové priznanie za rok 2016

Daňové priznanie za rok 2016

48,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: www.danovepriznanie2016.sk

Ucelene spracovanú problematiku daňového priznania za rok 2016 s možnosťou otázok k vašim problémom v súvislosti so zdanením príjmov za rok 2016 nájdete v on-line téme Daňové priznanie za rok 2016. 

Viac informácií o produkte >>

Prenos daňovej povinnosti

Prenos daňovej povinnosti

150,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: prenos-danovej-povinnosti.dashofer.sk

On-line kniha prenos daňovej povinnosti pomáha pri riešení problémov z oblasti DPH. K online knihe máte k dispozícií i bezplatný odpovedný servis na otázky k problémom, s ktorými si neviete poradiť.

Viac informácií o produkte >>

Stavebný zákon s komentárom

Stavebný zákon s komentárom

150,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: stavebny-zakon.dashofer.sk

Stavebný zákon s komentárom  – aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva.

Viac informácií o produkte >>