Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v roku 2017

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v roku 2017

49,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Na CD nájdete všetky potrebné informácie k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov. Pomôže vám najmä v prípade ak podnikáte a chcete ochrániť svoj majetok z bezpodielového spoluvlastníctva pred exekúciou. Súčasťou CD sú aj vzory žalôb, dohôd a potvrdení týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Viac informácií o produkte >>

Exekúcie po novom v roku 2017

Exekúcie po novom v roku 2017

59,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Produkt je zameraný na exekučné konanie v roku 2017, pričom v textoch sú už zohľadnené obe dôležité novely Exekučného poriadku s účinnosťou od 1. februára a 1. apríla 2017. Dozviete sa podrobne o všetkých zmenách, ktoré novela priniesla a aký bude priebeh exekučného konania po novom. 

Viac informácií o produkte >>

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016

40,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Na CD nájdete prehľadné spracovanie poznámok k účtovnej závierke za rok 2016. Poznámky k účtovnej závierke sú spracované vo forme tabuliek s automatickým vypĺňaním údajov z hlavnej knihy. Jednotlivé súbory sú navzájom prepojené a uľahčia Vám tak vypĺňanie výkazov. Výkazy si môžete prekonvertovať do pdf súborov a následne si ich vytlačiť.

Viac informácií o produkte >>

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

19,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

CD obsahuje všetko čo potrebujete vedieť pre úspešné podanie daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016. Keďže termín podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel je 31.1.2017, už dnes budete vedieť na čo všetko si dať pozor pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Viac informácií o produkte >>

Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o.

49,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

CD ponúka informácie o:

  • nevyhnutných krokoch pre založenie s.r.o.
  • právnej úprave obchodného podielu v s.r.o.
  • otváracej súvahe v novovzniknutých spoločnostiach

CD ďalej obsahuje niektoré vybrané vzory k s.r.o.

Viac informácií o produkte >>