Online časopisy

Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky

Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky

78,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onngas.dashofer.sk

Online časopis Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky sa zaoberá všetkými podstatnými zmenami z oblasti gastronómie. Nájdete tu dôležité informácie, novinky z oblasti legislatívy, práva, účtovníctva a daní, BOZP a taktiež aj envira. Časopis je vhodný pre hotely, bary a reštauračné zariadenia.

Viac informácií o produkte >>

Účtovný TIP

Účtovný TIP

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onnut.dashofer.sk

Dvojtýždenník je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, zrozumiteľné a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva. Prináša odborné, praktické a garantovane aktuálne informácie z oblasti účtovníctva.

Viac informácií o produkte >>

Daňový TIP

Daňový TIP

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onndt.dashofer.sk

Online časopis Daňový tip je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, aktuálne a odborné informácie pre svoju daňovú prax. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov.

Viac informácií o produkte >>

DPH online

DPH online

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onndph.dashofer.sk

Online časopis prináša prehľad v problematike DPH vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch. Zároveň Vás upozorní na zmeny v legislatíve z oblasti DPH. V každom čísle nájdete aktuálne články a odpovede na otázky spracované odborníkmi na problematiku DPH.

Viac informácií o produkte >>

Dane – práva a povinnosti

Dane – práva a povinnosti

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onndpp.dashofer.sk

Online časopis Dane – práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov.

Viac informácií o produkte >>