Znalostné testy

Testy profi

Testy profi

348,00 EUR + DPH

Nosič: Znalostné testy NOVINKA

Web: www.testyprofi.sk

V oblasti daní a účtovníctva nie je možné obstáť bez neustáleho sebavzdelávania sa. Preto Vám prinášame novú formu štúdia - testy, výkladové články, videoemináre, e-kurzy. Pomocou znalostných testov si môžete neustále dopĺňať svoje odborné vedomosti.

Viac informácií o produkte >>