PDF na stiahnutie

Daňový tip

Daňový tip

180,00 EUR + DPH

Nosič: Časopis

Odborný dvojtýždenník prináša to najdôležitejšie z oblasti daní na Slovensku. Vďaka pravidelnému informačnému servisu Vám neunikne žiadna novela či novinka v oblasti daňového poriadku a všetkých daní na Slovensku.

Viac informácií o produkte >>

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

180,00 EUR + DPH

Nosič: Časopis

Odborný časopis každých 14 dní prináša riešenia problémov v mzdovej učtárni, prináša rady a tipy, množstvo praktických príkladov a neodmysliteľný odpovedný servis od renomovaných autorov z praxe.

Viac informácií o produkte >>

Právo pre bankovú prax

Právo pre bankovú prax

70,00 EUR + DPH

Nosič: Brožúra

Po vstupe Slovenska do Európskej únie a po zavedení meny euro prechádza slovenské bankovníctvo výraznými zmenami, ktorých spúšťačom sú najmä nové pravidlá kapitálovej primeranosti (Basel III, CRD IV), ochrana spotrebiteľa (MiFID), platobné služby (SEPA), boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (FATF) a podielové fondy (UCITS IV). Tieto zmeny sa postupne implementujú do slovenskej právnej úpravy finančného trhu. Výraznou pomocou pri orientácii v spleti paragrafov je pre zamestnancov bankového sektora publikácia, na ktorej sa podieľal široký kolektív erudovaných právnikov z praxe.

Viac informácií o produkte >>

Business English na USB

Business English na USB

69,00 EUR + DPH

Nosič: Produkty na USB

USB Business English na USB je určené managerom, riaditeľom, vedúcim pracovníkom či všetkým tým, ktorí sa chcú za veľmi krátky čas zdokonaliť v ovládaní najdôležitejších fráz a slovnej zásoby v oblasti business.

Viac informácií o produkte >>

Interaktívny kurz MS OFFICE 2007 na USB

Interaktívny kurz MS OFFICE 2007 na USB

49,00 EUR + DPH

Nosič: Produkty na USB

Potrebujete ovládať pokročilé funkcie Excelu, kontingenčné tabuľky, prepojenia a vzorce? Hľadáte pomocníka pri práci s Wordom? Pripravujete sa na prezentáciu a neviete, aké techniky budú tie najvhodnejšie? Na jedinom USB takto môžete získať základné informácie o najpoužívanejších častiach balíčku MS OFFICE 2007.

Viac informácií o produkte >>