PDF na stiahnutie

Revízia ISO 14001:2015

Revízia ISO 14001:2015

45,00 EUR + DPH

Nosič: Tlačená príručka

Táto príručka sa zaoberá požiadavkami revízie ISO 14001:2015, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu obdobnú a úspešnú publikáciu k ISO 9001:2015. Na základe viac než ročnej skúsenosti s aplikáciou oboch revidovaných noriem sme pre vás zostavili ako pomôcku túto príručku, ktorá obsahuje voľnú interpretáciu požiadaviek ISO 14001 spolu s komentármi k zmenám. Sprievodca ich rovnakými a rozdielnymi oblasťami vám pomôže lepšie sa orientovať v nových požiadavkách.

Publikácia je v českom jazyku.

Viac informácií o produkte >>

Zákonník práce - Zapracované zmeny od 1. 6. 2017

Zákonník práce - Zapracované zmeny od 1. 6. 2017

59,00 EUR + DPH

Nosič: Tlačená príručka

Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie komentára k Zákonníku práce vrátane poslednej novelizácie od 1. 6. 2017. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákonníka práce. Okrem toho tu nájdete množstvo príkladov a judikatúry. 

Viac informácií o produkte >>

Zákon o DPH - Zapracované zmeny od 1. 1. 2017

Zákon o DPH - Zapracované zmeny od 1. 1. 2017

59,00 EUR + DPH

Nosič: Tlačená príručka

Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie všetkých paragrafov zákona o DPH podľa aktuálne platnej legislatívny doplnené o odborné komentáre a praktické príklady od Ing. Alžbety Hermanovej a Ing. Juraja Váleka, PhD. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2017. 

Viac informácií o produkte >>

Mzdárske zákony 2017

Mzdárske zákony 2017

79,00 EUR + DPH

Nosič: Brožúra

Kniha Mzdárske zákony 2017 ponúka prehľad najdôležitejších zákonov z oblasti mzdového účtovníctva. K dispozícii sú aktuálne znenia zákonov.

Viac informácií o produkte >>

Daňové a účtovné zákony 2017

Daňové a účtovné zákony 2017

79,00 EUR + DPH

Nosič: Brožúra

Kniha Daňové a účtovné zákony 2017 ponúka prehľad najdôležitejších zákonov z oblasti daní a účtovníctva. K dispozícii sú aktuálne znenia zákonov.

Viac informácií o produkte >>