Online knižnice

Anafin - analýzy, financie, výkazy

Anafin - analýzy, financie, výkazy

384,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.anafin.sk

Online knižnica www.anafin.sk  je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť financií, analýz a výkazov podniku. Základom knižnice je viac ako 1 600 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

Viac informácií o produkte >>

Stavebný portál

Stavebný portál

264,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.stavebnyportal.sk

Stavebný portál je databáza odborných textov pokrývajúcich celú oblasť stavebníctva a architektúry. Texty na portáli pokrývajú témy od návrhu a projektu stavieb, cez ich realizáciu (vrátane technických zariadení budov, dozorných činností a stavebno-technických požiadaviek) až po kolaudáciu a odovzdanie stavby. Tiež sa zaoberajú novorealizovanými stavbami, novými trendami a technologickými postupmi.

Viac informácií o produkte >>

Retel - revízie a elektro

Retel - revízie a elektro

od 216,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.retel.sk

Online knižnica www.retel.sk je na našom trhu jedinečná databáza odborných článkov zo sveta technických zariadení a elektrotechniky. Základom tejto rozsiahlej knižnice je viac ako 600 článkov s garanciou správnosti a  plné znenia právnych predpisov. Odborné príspevky vychádzajú predovšetkým z požiadaviek technických noriem a najčastejšie zistených nedostatkov na technických zariadeniach.

Viac informácií o produkte >>

BOZP online

BOZP online

od 384,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.bozponline.sk

Ide o najväčšiu databázu odborných textov z oblasti BOZP a OPP. Základom knižnice je viac ako 2 290 odborných článkov a editovateľných vzorov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako sú napr. podklady k úrazom, adresáre inštitúcií, otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečného technika a pod.

Viac informácií o produkte >>

Enviro

Enviro

od 384,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.enviro.sk

Je to najväčšia databáza odborných riešení z oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky. Základom knižnice je viac ako 2 900 odborných dokumentov - článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. adresár úradov, harmonogram výziev, či medzinárodné dohovory o životnom prostredí, ochrane vôd, prírody, ovzdušia a ozónovej vrstvy a mnohé ďalšie informácie z tejto oblasti.

Viac informácií o produkte >>