Online knižnice

Účtovníctvo, dane, mzdy

Účtovníctvo, dane, mzdy

od 384,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.uad.sk

Ide o najväčšiu databázu odborných textov z oblasti daňových, účtovných a mzdových riešení na slovenskom trhu. Knižnicu tvorí viac ako 13 000 odborných dokumentov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. editovateľné tlačivá potrebné pre účtovníctvo, dane z príjmov, prehľad sadzieb DPH v členských štátoch, prehľad mzdových hodnôt a iné.

Viac informácií o produkte >>

DPH

DPH

od 384,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.dph.sk

Je to najväčšia databáza odborných textov z oblasti dane z pridanej hodnoty. Základom knižnice je viac ako 3 000 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. rôzne vzory tlačív, prehľad sadzieb DPH v členských štátoch, daňový kalendár a iné dôležité, prehľadne spracované informácie.

Viac informácií o produkte >>

Mzdové účtovníctvo a personalistika

Mzdové účtovníctvo a personalistika

od 384,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.mup.sk

Ide o najväčšiu databázu odborných textov na tému mzdového účtovníctva a personalistiky. Základom knižnice je viac ako
5 400 odborných dokumentov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. tlačivá a formuláre, ktoré potrebujete k práci v mzdovej učtárni, vzory zmlúv, rady a tipy priamo z praxe. 

Viac informácií o produkte >>

HR v praxi

HR v praxi

od 264,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.hrvpraxi.sk

www.hrvpraxi.sk  je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia ľudských zdrojov v podniku.  Základom knižnice je viac ako 2 400 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

Viac informácií o produkte >>

S.R.O. v praxi

S.R.O. v praxi

od 216,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.srovpraxi.sk

Portál www.srovpraxi.sk  je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia spoločnosti a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre osoby zodpovedné za jej riadenie. Základom knižnice je viac ako 4500 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

Viac informácií o produkte >>