Manažment


Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie

Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: onbbyt.dashofer.sk

Online kniha je komplexným spracovaním problematiky nehnuteľností z pohľadu bytových a nebytových priestorov. Je určená tak vlastníkom ako i nájomcom, prenajímateľom, správcom, bytovým družstvám.

Viac informácií o produkte >>


Právo pre bankovú prax

Právo pre bankovú prax

70,00 EUR + DPH

Nosič: Brožúra

Po vstupe Slovenska do Európskej únie a po zavedení meny euro prechádza slovenské bankovníctvo výraznými zmenami, ktorých spúšťačom sú najmä nové pravidlá kapitálovej primeranosti (Basel III, CRD IV), ochrana spotrebiteľa (MiFID), platobné služby (SEPA), boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (FATF) a podielové fondy (UCITS IV). Tieto zmeny sa postupne implementujú do slovenskej právnej úpravy finančného trhu. Výraznou pomocou pri orientácii v spleti paragrafov je pre zamestnancov bankového sektora publikácia, na ktorej sa podieľal široký kolektív erudovaných právnikov z praxe.

Viac informácií o produkte >>


Business English na USB

Business English na USB

69,00 EUR + DPH

Nosič: Produkty na USB

USB Business English na USB je určené managerom, riaditeľom, vedúcim pracovníkom či všetkým tým, ktorí sa chcú za veľmi krátky čas zdokonaliť v ovládaní najdôležitejších fráz a slovnej zásoby v oblasti business.

Viac informácií o produkte >>


Obchodná angličtina na CD

Obchodná angličtina na CD

59,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Obchodná angličtina na CD je určená managerom, riaditeľom, vedúcim pracovníkom či všetkým tým, ktorí sa chcú za veľmi krátky čas zdokonaliť v ovládaní najdôležitejších fráz a slovnej zásoby v oblasti business.

Viac informácií o produkte >>


Obchodná angličtina

Obchodná angličtina

39,00 EUR + DPH

Nosič: Pdf na stiahnutie

E-dokument Obchodná angličtina je určené všetkým, ktorí sa chcú za veľmi krátky čas zdokonaliť v ovládaní najdôležitejších fráz a slovnej zásoby v oblasti business. PDF je veľmi jednoduché, môžete ho študovať priamo v počítači, alebo si ho vytlačiť a študovať. 

Viac informácií o produkte >>