Verejná správa


Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

39,50 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Väčšina ľudí nevyužíva možnosti svojho mozgu v dostatočnej miere, ako keby si ani neboli vedomí skutočnosti, že sa mozog môže trénovať rovnako, ako každý iný sval. Ľudia väčšinou viac používajú ľavú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne, analytické rozmýšľanie, zatiaľ čo pravú stranu, ktorá je sídlom kreativity, viac alebo menej zanedbávajú. Aké techniky a postupy použiť, aby sme mozog využívali v celej jeho kapacite ? Poradí Vám odborné CD s množstvom cvičení a informácií o takej veľkej entite akým je náš mozog a jeho potenciál.

Viac informácií o produkte >>


Analýza dát v Exceli na CD

Analýza dát v Exceli na CD

43,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Odborné CD je určené všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

Viac informácií o produkte >>


Interaktívny kurz MS OFFICE 2007 na USB

Interaktívny kurz MS OFFICE 2007 na USB

49,00 EUR + DPH

Nosič: Produkty na USB

Potrebujete ovládať pokročilé funkcie Excelu, kontingenčné tabuľky, prepojenia a vzorce? Hľadáte pomocníka pri práci s Wordom? Pripravujete sa na prezentáciu a neviete, aké techniky budú tie najvhodnejšie? Na jedinom USB takto môžete získať základné informácie o najpoužívanejších častiach balíčku MS OFFICE 2007.

Viac informácií o produkte >>