Účtovníctvo


Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

39,50 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Väčšina ľudí nevyužíva možnosti svojho mozgu v dostatočnej miere, ako keby si ani neboli vedomí skutočnosti, že sa mozog môže trénovať rovnako, ako každý iný sval. Ľudia väčšinou viac používajú ľavú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne, analytické rozmýšľanie, zatiaľ čo pravú stranu, ktorá je sídlom kreativity, viac alebo menej zanedbávajú. Aké techniky a postupy použiť, aby sme mozog využívali v celej jeho kapacite ? Poradí Vám odborné CD s množstvom cvičení a informácií o tak veľkej entite akým je náš mozog a jeho potenciál.

Viac informácií o produkte >>


Pohľadávky v praxi

Pohľadávky v praxi

25,20 EUR + DPH

Nosič: On-line kurz

Web: oncpoh.dashofer.sk

Online kurz je určený obchodným a finančným riaditeľom, ekonómom a účtovníkom a podnikovým právnikom, ktorí potrebujú vedieť viac o teórii a praxi vymáhania pohľadávok.

Viac informácií o produkte >>


Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2016

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2016

9,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Na CD nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o účtovaní stravných lístkov a úhrady faktúry v jednoduchom účtovníctve. Súčasťou diela je aj Zákon č. 431/2002 Z. z. od 1. 1.2016.

Viac informácií o produkte >>


Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2016

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2016

49,00 EUR + DPH

Nosič: Produkt na CD / USBProdukt na 4GB USB za príplatok: 4,50 EUR + DPHNOVINKA

Transferové oceňovanie súvisí s daňovou optimalizáciou, ktorá spočíva v prenesení zisku medzi závislými osobami v rámci SR alebo cez hranice do krajiny s priaznivejšími pravidlami zdanenia. CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie. 

Viac informácií o produkte >>


Právo a prax nehnuteľností

Právo a prax nehnuteľností

264,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.ppn.sk

Portál www.ppn.sk  je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorej nájdete všetko podstatné o problematike nehnuteľností. Základom knižnice je viac ako 1 500 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

Viac informácií o produkte >>