Účtovníctvo


DPH online

DPH online

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onndph.dashofer.sk

Online časopis prináša prehľad v problematike DPH vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch. Zároveň Vás upozorní na zmeny v legislatíve z oblasti DPH. V každom čísle nájdete aktuálne články a odpovede na otázky spracované odborníkmi na problematiku DPH.

Viac informácií o produkte >>


Daňový TIP

Daňový TIP

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onndt.dashofer.sk

Online časopis Daňový tip je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, aktuálne a odborné informácie pre svoju daňovú prax. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov.

Viac informácií o produkte >>


Právo a prax nehnuteľností

Právo a prax nehnuteľností

264,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.ppn.sk

Portál www.ppn.sk  je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorej nájdete všetko podstatné o problematike nehnuteľností. Základom knižnice je viac ako 1 500 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

Viac informácií o produkte >>


Dane – práva a povinnosti

Dane – práva a povinnosti

138,00 EUR + DPH

Nosič: On-line časopis

Web: onndpp.dashofer.sk

Online časopis Dane – práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov.

Viac informácií o produkte >>


O senioroch

O senioroch

216,00 EUR + DPH

Nosič: On-line knižnica

Web: www.osenioroch.sk

Online knižnica ako prvá na Slovensku prináša aktuálne, zaručené a overené informácie, ktoré k vedeniu seniorského či ošetrovateľskému domu potrebujete. Od informácií o zdravie cez financovanie až po komunikáciu s klientom. Viac ako 1700 článkov v slovenskom a českom jazyku zabezpečujú kvalitu odborného portálu. 

Viac informácií o produkte >>