Právo


Elektronický právnik

Elektronický právnik

189,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: elektronicky-pravnik.dashofer.sk

Ide o súbor najčastejšie používaných zmlúv a právnych podaní pre oblasť podnikania, verejnej správy a osobnú potrebu. Je určená nielen pre riaditeľov, konateľov a manažment organizácií. Všetky zmluvy sú garantovane právne správne a aktuálne.

Viac informácií o produkte >>


Vedenie a riadenie s.r.o.

Vedenie a riadenie s.r.o.

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: sro.dashofer.sk

Online kniha je určená pre členov štatutárnych a iných orgánov s.r.o. Skutočnosť, že na tvorbe knihy sa podieľajú odborníci z praxe, zaručuje nielen jej aktuálnosť (výklad zodpovedá najnovšiemu legislatívnemu stavu), ale aj komplexnosť pri riešení danej problematiky. Príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na nové zmeny, ale zapracováva aj poznatky a podnety vás, našich zákazníkov.

Viac informácií o produkte >>


Akciová spoločnosť - jej organizačné a finančné riadenie

Akciová spoločnosť - jej organizačné a finančné riadenie

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: akciova-spolocnost.dashofer.sk

V knihe nájdete jasne a zrozumiteľne vysvetlené situácie, s ktorými sa môžete stretnúť pri výkone práv, povinností ako členovia jednotlivých orgánov spoločnosti, konateľ, manažér či akcionár. Detailne je rozobraté fungovanie každého článku v spoločnosti a jeho vzťah k samotnej činnosti a.s. Autori prezrádzajú svoje tipy, ako zefektívniť fungovanie procesov v každej spoločnosti a prácu zamestnancov. Taktiež získate cenné rady z oblasti marketingu, predaja, plánovania, organizovania a vedenia pracovníkov.

Viac informácií o produkte >>


Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie

Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie

246,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: nehnutelnosti.dashofer.sk

Online kniha je komplexným spracovaním problematiky nehnuteľností z pohľadu bytových a nebytových priestorov. Je určená tak vlastníkom ako i nájomcom, prenajímateľom, správcom, bytovým družstvám.

Viac informácií o produkte >>


Nový Zákonník práce v praxi

Nový Zákonník práce v praxi

189,00 EUR + DPH

Nosič: On-line príručka

Web: zakonnik-prace.dashofer.sk

Online kniha prináša kompletné paragrafové znenie tejto právnej normy s rozsiahlym komentárom. K jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce je spracovaná judikatúra a praktické príklady. Online kniha obsahuje jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce.

Viac informácií o produkte >>